Rakentaminen palaa ruotuun Varsinais-Suomessa

Muun Suomen tapaan rakentaminen on lähtenyt laskuun myös Varsinais-Suomessa. Rakennettavien kohteiden määrä on laskemaan päin kaikilla muilla osa-alueilla paitsi teollisuus- ja varastorakentamisessa. Merkittävänä kasvukeskuksena Turun seutu kuitenkin pitää pintansa: asuntotuotanto tulee säilymään vilkasta kysyntää vastaavalla tasolla. Niin ikään korjausrakentaminen on edelleen kasvussa.

”Rakentamisen huippuvuodet nähtiin aikana, jolloin muukin talouskasvu oli nopeaa. Tällöin käytiin poikkeuksellisen korkealla, kun patoutunutta kysyntää purettiin. Rakentaminen lähti ensimmäisenä toimialana kasvuun, joten luontevaa on, että se myös palaa ruotuun, eli takaisin normaalille tasolle, ensimmäisten joukossa”, muistuttaa Rakennusteollisuus RT:n pääekonomisti Jouni Vihmo

Rakennusmarkkinoiden koko on Varsinais-Suomessa reilut 3 miljardia. Summa on noin 9 prosenttia koko maan markkinoista. Kuluvan vuoden toisella vuosineljänneksellä alueella aloitettiin 3,3 miljoonan kuutiometrin verran erilaisia talonrakennustöitä. Määrä on laskenut 13 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Tuloaan tekevä laskusuuntaus näkyy selvimmin rakennuslupien määrässä, niitä myönnettiin 28 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Silti taso on edelleen melko korkea. 

”Osa rakennusluvissa havaittavasta laskusta selittyy suhdannetilanteen normalisoitumisella, mutta varsin todennäköistä on, että Turun rakennuslupaviranomaisten hitaalla toiminnalla on erittäin suuri osuus tässä asiassa”, toteaa Talonrakennusteollisuuden Turun aluepäällikkö Markku Leppälehto

Kaiken kaikkiaan alueellisen rakentamisen volyymit noudattelevat suurimmalta osin koko muun Suomen linjaa. Ainoastaan julkisen rakentamisen kohdalla on eroa. Muualla Suomessa se jatkaa kasvuaan, mutta Varsinais-Suomessa ei ole vielä käynnistymässä erityisen suuria julkisen rakentamisen hankkeita. Teollisuus- ja varastorakentaminen on sen sijaan nousussa, joskaan se ei ole vielä kovin korkealla tasolla. 

Vielä vuonna 2018 rakentamisen poikkeuksellisen kiivas tahti näkyi selvästi alan työllisyydessä työpaikkojen kasvavana määränä. Ala työllisti Varsinais-Suomessa keskimäärin 19 000 henkilöä. Kasvu on pysähtynyt, mutta työllisyys on edelleen pysytellyt vuodentakaisella tasolla. 

Ammattitaitoisille rakennusalan työntekijöille ja erityisesti toimihenkilöille on edelleenkin tarvetta. Tähän mennessä laskusuuntaus on ainoastaan helpottanut alan pahinta työvoimapulaa. Turkuun kasvukeskuksena tarvitaan myös jatkossa asuntotuotantoa ja niin ikään korjausrakentaminen tulee työllistämään merkittävästi tulevaisuudessa. Rakennuttajille, suunnittelijoille ja urakoitsijoille suunnatun kyselyn mukaan kaikki osapuolet ennakoivat nimenomaan korjausrakentamiselle valoisaa tulevaisuutta.

Lisätietoja:

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä