Kiertotaloutta edistävä ja lainmukainen purku-urakka edellyttää purkutyön tilaajalta osaamista ja paneutumista

Purkutöiden määrä on kasvussa. Kehityssuunta korostaa oikein tilatun purku-urakan merkitystä osana toimivaa kiertotaloutta.

Kaupungit tiivistyvät, haja-asutusalueet hiljenevät. Alueiden ja rakennusten käyttötarkoitukset muuttuvat, ja moni korjausvelkainen rakennus tulee käyttöikänsä päähän. 

Moni tekijä lisää purku-urakoiden määrää. Tilastotietoa aiheesta ei ole saatavilla, mutta alan urakoitsijoiden näppituntuma kertoo purkutoiminnan selvästä kasvusta.  

Ympäristöministeriön mukaan puolet maailman raaka-aineista käytetään rakentamiseenOikein toteutetulla purkutyöllä onkin kiertotaloudessa keskeinen rooliMinisteriö valmistelee parhaillaan hankintakriteereitä ja opasta avuksi julkisiin purkuhankkeisiin. 

Kun rakennustuotteita ja -materiaaleja käytetään uudelleen, tarve luonnonmateriaaleille ja uusiutumattomille raaka-aineille vähenee, ja rakennusmateriaalien valmistuksen ympäristöhaitat pienenevät. Kuva: Anu Ginström

Opas auttaa ylittämään minimivaatimukset 

Kiertotalous julkisissa purkuhankkeissa -hankintaopas on lausuntokierroksella. Opas sisältää vapaaehtoisia suosituksia purkuhankkeiden hankintaan siten, että kiertotalous tehostuisi.

Oppaan mukaan urakan tilaajalla on suuri valta vaikuttaa siihen, miten rakennusten tai muun infrastruktuurin korjaamisessa ja purkamisessa syntyviä jätteitä käsitellään.

”Tämä on linjassa purkualan yksityisten urakoitsijoiden näkemyksen kanssa. Tilaaminen ja tilaajan vastuulle kuuluva purkutyön valvonta ovat keskiössä onnistuneessa purkutyössä”, urakoitsijoita edustavan INFRA ry:n ympäristöpäällikkö Juha Laurila sanoo.

Tilaaja voi joko mahdollistaa tai heikentää purkumateriaalien myöhempää hyötykäyttöä. Lakiin on kirjattu vain minimivaatimukset.

”Purkuhankinnoissa voi mennä paljon pidemmälle kiertotalouden suuntaan mitä laki edellyttää. Samalla luodaan ja toteutetaan tilaajan omaa, kunnianhimoista kiertotalous- tai ympäristöpolitiikkaa.”

Ei jätetä pelikenttää harmaille toimijoille!

Purku-urakan hinnasta selvästi yli puolet liittyy jätteiden käsittelyyn.

”Väärin kilpailuttamalla mahdollistetaan jätteiden sijoittaminen lähinnä maantäyttöön ja pahimmillaan annetaan mahdollisuus toimijalle, joka ei noudata jätelainsäädäntöä ja vie jätteet paikkoihin, joihin ne eivät kuulu”, Laurila pohtii.

 
LISÄTIETOA  

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä