Rakennusteollisuus RT:n viesti budjettiriiheen: Hallituksen vapautettava käsijarru tulevaisuusinvestoinneilta ja työpaikoilta

Liikenne- ja viestintäministeriö on esittänyt toimia suurten raideliikennehankkeiden edistämiseksi. Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell pitää hyvin myönteisenä, että hallitus haluaa edetä hankeyhtiöiden perustamisen kanssa. Eteneminen on kuitenkin varsin varovaista ja liian hidasliikkeistä hallitusohjelmaan nähden.

Hallitus aikoo ryhtyä neuvotteluihin kuntien ja muiden julkisyhteisöjen kanssa perustaakseen näiden kanssa kaksi hankeyhtiötä toteuttamaan suurten raideliikennehankkeiden suunnittelua. Hankeyhtiöt olisivat Turun tunnin juna sekä Suomi-rata Helsingistä pohjoiseen.

Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marinin mukaan varsinaisia toteuttamispäätöksiä ei kuitenkaan ehdittäisi tekemään tämän hallituksen aikana. Pelkän suunnitteluvaiheen ministeri arvioi kestävän 6–8 vuotta, mikäli merkittäviä valitusprosesseja ei tule.

Turun suunnan nopeaan ratayhteyteen liittyvän, jo pitkälle valmistellun Espoon kaupunkiradan toteuttamisen hallitus siirtää ratkaistavaksi maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevien MAL-sopimusten yhteydessä.

RT perää suunnittelun nopeuttamista ja selkeitä toteutuspäätöksiä

”Nyt päätetty suunnittelun lisäresursointi ja käynnistäminen myös Suomi-radan osalta on tärkeää. Käsityksemme mukaan suunnittelua on mahdollista kuitenkin nopeuttaa esitetystä”, Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell sanoo.

Randellin mielestä hallituksella on ainutlaatuinen mahdollisuus päättää tulevaisuusinvestoinneista, joista on hyötyä jo tänään.

“Varsinaiset hankkeiden toteutuspäätökset on mahdollista tehdä jo ennen suunnittelun valmistumista, jos poliittista tahtoa löytyy. Myös kuntapäättäjien tulee kyetä reagoimaan tässä ripeästi ja tekemään linjakkaita päätöksiä.”

Nopeampi eteneminen on siksikin tärkeää, että näille hankkeille on mahdollista saada tulevan EU-rahoituskauden rahoitusta. Selkeät päätökset hankkeista lisäävät eri osapuolien sitoutumista ja luottamusta hankkeita kohtaan ja saavat tarvittavat sijoittajat liikkeelle.

Hankkeilla on välillisesti suuri vaikutus asunto- ja toimitilarakentamiseen ja talouden dynamiikkaan radan varsilla ja erityisesti kaupunkiseuduilla. Nopeat junayhteydet mahdollistavat työssäkäyntialueiden laajentumisen ja kytkeytymisen toisiinsa. Ne ovat välttämättömiä myös liikenteen päästöjen vähentämiseksi.

“Valmiiksi suunniteltujen osahankkeiden, kuten Espoon kaupunkiradan toteutus voitaisiin aloittaa heti. Myös liikenneministeriön esitykseen sisältyvien Seinäjoki–Vaasa-, Tampere–Jyväskylä- ja Tampere–Pori-yhteysvälien parantaminen ja nopeuttaminen on tärkeää saada käyntiin.”

Rakennusteollisuus RT:n arvion mukaan liikenneinfrahankkeilla on mahdollista saada 14 000 henkilötyövuotta lisää hallituskauden aikana. Arviossa ovat mukana Väyläviraston keskeisiksi linjaamat rata-, tie- ja vesiväylähankkeet, jotka ovat näinä vuosina toteutusvalmiudessa. Jatkossa suurhankkeiden rakentaminen avaisi tien vielä huomattavasti mittavammille työllisyysvaikutuksille.

Ruotsin etumatka kasvaa

Rakennusteollisuuden infrarakentamisen toimialajohtaja Paavo Syrjö pitää investointeja liikenneinfraan välttämättöminä, jotta Suomen teollisuuden kilpailukyky ja Suomen houkuttelevuus investointikohteena eivät jäisi yhä pidemmälle takamatkalle.

Länsinaapuri Ruotsilla on etumatka jo entuudestaan, koska se sijaitsee lähempänä keskistä Eurooppaa ja se on järjestelmällisesti kehittänyt liikenneinfraansa.

”Seuraavan kahdentoista vuoden aikana Ruotsi suunnittelee panostavansa liikenneinfraan 2,7-kertaisesti Suomeen verrattuna, kun Ruotsin kansantalouden koko Suomeen nähden on kaksinkertainen. Annammeko Ruotsin karata tavoittamattomiin?”, Paavo Syrjö kysyy.

Lisätiedot

  • Aleksi Randell, toimitusjohtaja, puh. 09 1299 201, etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi
  • Paavo Syrjö, toimialajohtaja, puh. 040 560 1803, etunimi.sukunimi@infra.fi
  • Merja Vuoripuro, viestintäjohtaja, puh. 040 587 2642, etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä