LVI-urakoitsijat mukaan jo suunnitteluvaiheessa – nyt osaamista ei hyödynnetä

Rakentamisen laatuun ja sen puutteisiin on kiinnitetty paljon huomiota viime vuosina. Yksi ratkaisu rakennushankkeiden ja rakennusten teknisen laadun parantamiseen on eri tahojen yhteistyön lisääminen. Näin hankkeeseen osallistuvat tahot voisivat antaa oman osaamisensa käyttöön jo suunnitteluvaiheesta alkaen. Valitettavasti tämä ei toteudu LVI-urakoinnissa, ilmenee LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n jäsenkyselystä.

Kiinteistöjen talotekniset järjestelmät ovat monimutkaistuneet, eikä niiden asentamiseen tai käytönaikaiseen huoltoon kiinnitetä suunnitteluvaiheessa riittävästi huomiota. Rakennusteknisten tuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen ja hankintaan liittyvät prosessit ovat muuttuneet aiempaa enemmän osaamista vaativiksi. Hyvällä suunnittelulla voidaan vaikuttaa suoraan lopputuloksen laatuun ja kustannuksiin.

Paras osaaminen näiden asioiden huomioimiseen ja erilaisten ratkaisujen esittämiseksi löytyy alan asennusyrityksistä. Siitä huolimatta LVI-TU:n jäsenkyselyssä peräti 90 % kertoi pääsevänsä vain harvoin vaikuttamaan työn sisältöön tarjousvaiheessa.

  • Usein suunnitelmat ovat tässä vaiheessa jo viimeistelty ja niiden muuttaminen on hankalaa, erityisasiantuntija Juha-Ville Mäkinen LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:stä kertoo.
  • Rakennushankkeeseen ryhtyvän kannattaisi nähdä myös työsuunnitelmat osana sitä asiakirjakokonaisuutta, jonka pohjalta hankkeen kustannusarviot ja urakkasopimukset tehdään.

Kustannusten ja työsuunnitelmien määrittäminen on vaikeaa ilman yksiselitteisiä tarjouspyyntöasiakirjoja tai tarvikeluetteloja. Jäsenkyselyn mukaan vain noin puolet asiakirjoista on yksiselitteisiä ja vain neljännes niistä sisältää tarvikeluetteloja.

Kyllähän osa urakkatarjouksista joudutaan tekemään oletuksiin perustuen. Sillä tavalla emme saa rakentamisen laatua nostettua, ainakaan talotekniikka-alalla, Mäkinen murehtii.

Hyvänä asiana hän kuitenkin haluaa nostaa esiin sen, että kyselyn mukaan yli puolessa tarjouspyyntöjä oli huomioitu hankkeen aikainen asukasviestintä. Sillä on hyvin merkittävä vaikutus siihen, kuinka onnistuneena asukkaat pitävät esimerkiksi putkiremontteja.

Katso tulosgraafi.

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä