Kestävää rakentamista Pohjois-Savossa

Suomi on asettanut tavoitteen olla hiilineutraali yhteiskunta vuoteen 2045 mennessä. Tavoite on kunnianhimoinen ja tuo omat merkittävät haasteensa myös rakennusalalle.

Ympäristöministeriössä ollaan parhaillaan laatimassa vuoden 2019 aikana ohjausjärjestelmää ekologisesti kestävälle rakentamiselle, jolla pyritään lisäämään mm. energia- ja materiaalitehokkuutta sekä vähähiilisyyttä. Julkiset rakennushankkeet nähdään vähähiilisen rakentamisen edelläkävijöinä. 

Pohjois-Savossa on myös lähdetty liikkeelle. Savon koulutuskuntayhtymän hallinnoiman Ympäristöosaamisesta alueellinen menestystekijä -hankkeen tavoitteena on vahvistaa Pohjois-Savon alueellista kilpailukykyä sekä vähähiilistä ja kestävää taloutta. Yhtenä tavoitteena on edistää kestävää ja ympäristöystävällistä rakentamista maakunnassa tiedottamalla rakentamisen Joutsenmerkistä ja sen kriteereistä sekä rakennuttajille että rakennusalan yrityksille. Rakennuttajia rohkaistaan ottamaan ympäristökriteerejä huomioon rakennusten suunnittelussa ja urakoiden hankinnassa. Samanaikaisesti rakennusalan yrityksiä kannustetaan kehittämään oman toimintansa ympäristövastuullisuutta ja siten myös valmiutta vastata tilaajien ympäristövaatimuksiin.

Suomen ensimmäiset Joutsenmerkityt kampukset Pohjois-Savoon

Savon koulutuskuntayhtymä rakentaa Varkauden, Iisalmen ja Kuopion Savilahden kampukset Joutsenmerkin (Pohjoismainen ympäristömerkki) kriteerien mukaisesti. Joutsenmerkityn rakennuksen on täytettävä tiukat ympäristö- ja terveysvaatimukset, jotka edellyttävät mm. rakennuksen koko elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten huomioon ottamista ja pientä energiankulutusta sekä hyvää sisäilman laatua. Käytettävien rakennusmateriaalien ja –kemikaalien on oltava tarkastettuja ja Joutsenmerkin hyväksymiä.  

Ympäristömerkintä Suomi Oy:n verkkosivuilta löytyy lisätietoja Joutsenmerkki-rakentamisesta.

Ympäristöosaamisesta alueellinen menestystekijä- hanke, Talonrakennusteollisuus ry sekä Ympäristömerkintä Suomi Oy järjestävät 13.11.2019 Kestävän rakentamisen tilaisuuden Kuopiossa. Tilaisuus on suunnattu sekä rakentajille että rakennuttajille ja sen ohjelma julkaistaan syksyn aikana. 

Lisätietoja:

Savon koulutuskuntayhtymä / Ympäristöosaamisesta alueellinen menestystekijä -hanke:

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä