Suunnittelun tuotemäärittely perusominaisuuspohjaisesti – uudet malliasiakirjat laadittu

Tuotenimien määrittely on monien rakennustuotteiden, kuten pintamateriaalien, kohdalla toimiva menettelytapa. Jatkossa kuitenkin useiden, etenkin rakennesuunnittelun piiriin kuuluvien rakennustuotteiden osalta tuotemäärittely voidaan tehdä suoritustasoilmoituksessa ilmoitettuihin perusominaisuuksiin pohjautuen. Tällöin käyttökohteen kannalta keskeisille perusominaisuuksille asetetaan suunnitelmissa vaatimustasot joko lukuarvoina tai luokkina. Asian mahdollistaa CE-merkinnän luoma eurooppalainen tekninen kieli.

Tuotemäärittelyyn liittyen on laadittu seuraavat uudet malliasiakirjat:

  • Rakennetyyppien yleiset tuotemäärittelyvaatimukset
  • Liite 1: Rakennustuotteiden perusominaisuudet ja vaatimustasot
  • Liite 2: Rakennetyyppimallit

Asiakirjat löytyvät hEN Helpdeskistä (www.henhelpdesk.fi) pikalinkistä ”Suunnittelun tuotemäärittelyt”. Rakennetyyppimallit löytyvät myös Autocad dwg-versiona, jolloin niitä voi muokata ja täydentää omaan käyttöön soveltuviksi.

Tuotemäärittelyn tekeminen ja aikaisemman menettelytavan haasteet

Rakennuskohteen suunnittelija on useimmissa tapauksissa oikea taho tuotemäärittelyn tekemiseen. Suunnittelijalla on paras tietämys vaatimustasoista ja hän pystyy määrittelyn vähimmällä työmäärällä toteuttamaan. Mikäli tehtävä jää urakoitsijalle, riskinä on, että siinä tehdään virheellisiä valintoja, jolloin pahimmillaan valittu tuote joudutaan vaihtamaan.

Tähän asti perinteiset suunnittelukäytännöt ovat perustuneet tuotenimien määrittelyyn suunnitelmissa, jolloin toteuttajan hankintaorganisaation on ollut vaikeaa vaihtaa tuotetta esimerkiksi sopimuskumppaniensa ja toimittajiensa tarjoamiin vastaaviin, mahdollisesti edullisempiin tai käyttökohteisiin paremmin soveltuviin tuotteisiin.

Uuden menettelytavan ja malliasiakirjojen taustalla yhteishanke

Edellä kuvatun menettelytavan sekä malliasiakirjojen laatimiseen ovat osallistuneet ympäristöministeriö, Rakennustuotteiden Laatusäätiö, Rakennusteollisuus RT / Talonrakennusteollisuus, RTS ja SKOL. Konsultteina toimivat Sweco Rakennetekniikka Oy ja A-Insinöörit Suunnittelu Oy.

Yhteishankkeesta on toteutettu tähän mennessä sen ensimmäinen ja toinen vaihe. Kolmannessa vaiheessa on tarkoitus jatkaa vaatimustasojen määrittelyä uusille tuoteryhmille sekä laajentaa rakennetyyppimalleja eri materiaaleille.

Lisätietoja:

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä