Rakennusteollisuus RT: Väylärahoituksella rakennetaan silta yli laskevan suhdanteen – työllisyys ja ilmasto suurimpia voittajia

”Hallituksen linjaukset raidehankkeista lisäävät merkittävästi luottamusta viime viikon synkkien talousennusteiden jälkeen. Ne luovat pitkän aikavälin näkymää rakentamiselle ja koko taloudelle”, Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell kommentoi tuoretta hallitusohjelmaa.


Työllisyys- ja ilmastotavoitteet on nostettu hallitusohjelman keskiöön, ja myös kaupungistumiskehitys on otettu huomioon. Tämä näkyy selvästi linjauksissa, jotka koskevat esimerkiksi liikenneinfraa, asumista ja rakennettua ympäristöä laajemmin.  

Hallituksen päätös edistää nopeita raideyhteyksiä Turun, Tampereen ja idän suuntaan sekä lupaus antaa jo kesäkuussa liikennehankkeita sisältävä lisäbudjetti saavat erityiskiitoksen rakennusalalta. 

”Nopeat raideyhteydet parantavat työ- ja asuntomarkkinoiden toimivuutta, kun ihmisten on mahdollista käydä töissä aiempaa kauempaa ja hyvien liikenneyhteyksien varrelle syntyy lisää asumisen mahdollisuuksia”, toteaa Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell. 

Randellin mukaan nyt edistettävät väylähankkeet ja väylien perusparantamisen pysyvä rahoitustason nosto lyhentävät matka- ja kuljetusaikoja, mikä on välttämätöntä myös elinkeinoelämän kannalta. 

Rakennusala odottaa hallitukselta alkukaudesta lopullisia päätöksiä väylähankkeista, sillä ne edistävät merkittävästi myös ilmastotavoitteiden saavuttamista. ”Pelkästään liikenne aiheuttaa viidesosan suomalaisten hiilijalanjäljestä. Raideyhteyksien parantaminen on myönteinen keino kannustaa ihmisiä siirtymään joukkoliikenteen käyttäjiksi. Sujuvat yhteydet alentavat suoraan päästöjä”, RT:n infratoimialan johtaja Paavo Syrjö lisää. 

Rakennusteollisuus pitää hyvänä, että hallitusohjelmassa tuetaan olemassa olevan rakennuskannan energiaparannuksia ja korjaamista sekä huomioidaan laajasti hiilijalanjälki, ympäristövaikutukset ja terveellinen sisäympäristö. 

Raideinvestoinnit vauhdittavat myös asuntorakentamista tonttitarjonnan kasvun myötä. Hallitusohjelmassa pyritään pidentämään ja laajentamaan maankäytön, asumisen ja liikenteen kokonaisuutta ohjaavia MAL-sopimuksia.

”Käynnistysavustukset ja valtion tukeman asuntotuotannon edistäminen ovat rakentamisen hidastuessa tervetulleita. Toisaalta ohjelmassa on joitain toimia, jotka saattavat heikentää tervettä kilpailu ja vapaarahoitteisen asuntorakentamisen edellytyksiä”, Aleksi Randell arvioi. 

Kautta linjan Randell näkee tarpeelliseksi toimenpiteiden kattavat vaikuttavuusarvioinnit ennen lopullisia päätöksiä, jotta niiden yhteisvaikutus ja todellinen merkitys suhteessa tavoitteisiin selviää. 

”Esimerkiksi hallitusohjelmakirjaus, jossa vastuu rakentamisen virheistä sälytettäisiin yksin pääurakoitsijalle ei palvele tarkoitustaan. Urakoitsija ei voi vastata esimerkiksi tilaajan tekemistä valinnoista tai ylläpidon ja käytön vuoksi syntyneistä vaurioista”, Randell selventää. 

”Sopimusteitse ratkaistavia asioita ei tule viedä sääntelyyn. Olennaista on koko ketjun toimivuus ja saumaton yhteistyö suunnittelusta toteutukseen. Maankäyttö- ja rakentamislain uudistusta on tärkeä jatkaa parlamentaarisessa valmistelussa ja käydä aktiivista vuoropuhelua eri osapuolten kesken. Näin löydämme parhaat keinot myös vastuusuhteiden selkeyttämiseen.”

Lisätietoja: 

  • Aleksi Randell, toimitusjohtaja, Rakennusteollisuus RT ry, aleksi.randell(@)rakennusteollisuus.fi, puh. 09 1299 201
  • Paavo Syrjö, toimitusjohtaja, INFRA ry, paavo.syrjo(@)infra.fi, puh. 040 560 1803 
  • Merja Vuoripuro, viestintäjohtaja, Rakennusteollisuus RT ry, merja.vuoripuro(@)rakennusteollisuus.fi, puh., 040 587 2642
Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä