Tommi Vilkanen on palkittu vuoden 2018 mestarina

Talonrakennusteollisuuden Lounais-Suomen piiri ry:n ”Vuoden Mestariksi 2018” on valittu Rakennustoimisto Lainio & Laivoranta Oy:n vastaava työnjohta-ja (RAT) Tommi Vilkanen.

Vuosittain myönnettävän huomionosoituksen perusteena ovat rakentamiseen liittyvät merkittävät ansiot. Pyrkimyksenä on erityisesti korostaa talonrakennustyömaiden työnjohdon merkitystä. Vuoden mestari on valittu ja nimetty vuosittain jo vuodesta 1982 lähtien.

Vastaava työnjohtaja (RAT) Tommi Vilkaselle myönnetty tunnustus on annettu ansioituneesta ja pitkästä työurasta. Hän on työskennellyt J. Laivoranta Oy:n ja Rakennustoimisto Lainio & Laivoranta Oy:n palveluksessa. Tommi aloitti työuransa vuonna 1988 muurarina. Työskentelyn ohessa hän suoritti rakennusalan ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon. Vuonna 2008 hän suoritti muuntokoulutuksena työntekijästä työnjohtajaksi tutkinnon (TT-RAT). Sen jälkeen hän on toiminut työnjohtajana ja vastaavana työnjohtajana useissa eri rakennuskohteissa.

Tommi Vilkanen on ollut mukana rakentamassa moninaisia hankkeita. Erityisesti hänelle ovat tulleet tutuiksi monet Museoviraston alaisuudessa tehdyt vanhojen kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten peruskorjaushankkeet, kuten esimerkiksi Mynämäen (2011), Naantalin (2012) ja Maskun (2013) vanhojen kivikirkkojen peruskorjaukset. Yksi vaikeimmista asioista näissä korjaushankkeissa on ollut mahduttaa nykytekniikka vanhoihin rakenteisiin näkymättömästi. Työ on onnistunut, kun tilojen käyttäjät eivät huomaa mitään muutosta aiempaan nähden.

Erityisesti pitää mainita Turun linna. Vanhojen linnojen peruskorjaaminen on jatkuvaa työtä, kun toinen pää on saatu valmiiksi, niin toisesta päästä pitää alkaa uudestaan. Tommi Vilkanen on ollut mukana Turun linnaa korjaamassa jo vuodesta 2007 lähtien; vuosina 2007-2008 esilinnan julkisivukorjauksia, vuonna 2009 pajapihan muurin korotustyö, vuosina 2010-2011 esteetön sisäänkäynti länsitornista Kuninkaansaliin, vuosina 2013-2014 turvavalojen muutostyö. Haasteellisinta oli muuttaa aiemmin valloittamattomaksi ja vaikeakulkuisiksi tehdyt kulkureitit esteettömiksi. Vuonna 2016 käynnistyi muurin peruskorjaustyö, jonka on oletettu kestävän 8-10 vuotta. Työ on ajoittunut lähinnä talvikuukausiin, mikä on mahdollistanut tasaisemmat olosuhteet vaativalle korjaustyölle. Aina vuosittain tilaajana toimivalle Senaatti-kiinteistöille luovutetaan yksi osa valmiiksi peruskorjattua muuria. 

Tommi Vilkanen on ollut mukana myös Opetushallituksen työryhmässä, joka uudisti restaurointialan tutkintojen perusteet. Tommin erityisalana olivat kivirakentaminen, rappaus ja työturvallisuus. 

Tommi Vilkanen on tehnyt myös merkittävän päivätyön ammattioppilaitosten ja työelämän välisessä yhteistyössä. Pääpainoalana ovat olleet muuraus-, rappaus- ja laatoitustöiden ammatinedistäminen. 

Lisäksi Tommi on tehnyt paljon erittäin merkittävää työtä lukuisten opiskelijoiden taitokilpailujen suunnittelussa, toteutuksessa ja tuomaritoiminnassa (mm. valtakunnalliset Taitajakilpailut, Turun rakennusmessujen muuraus- ja laatoituskilpailut). Hänen työnsä, tekemisensä ja toimintansa koko rakennusalan eteen on ollut esimerkillistä. 

Tommi Vilkanen on oma-aloitteinen, suunnitelmallinen, tarkka ja tunnollinen työssään; Tommiin on aina voinut luottaa. Tommi tulee hyvin toimeen ihmisten kanssa ja hän huomioi muut työntekijät ja urakoitsijat ottamalla heidät mukaan työnsuunnitteluun, jotta työ saadaan menemään hyvin eteenpäin. Tommi Vilkanen painottaa työssään laatua ja oman työn arvostamista, ja pyrkii aina tekemään kohteensa laadullisesti ja taloudellisesti hyvin. 

Tommi on kotoisin Vehmaalta, mutta asunut lähes koko ikänsä Raisiossa. Tommin perheeseen kuuluu vaimo ja aikuinen tytär. Vapaa-ajallaan Tommi toimii talonmiehenä omakotitalossaan. Moottoripyörä ja matkailu kuuluvat myös ohjelmaan. 

Lisätietoja: 

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä