Tampere tähtää kestävään infrarakentamiseen – yhteistyöprojekti Tukesin kanssa luo uusia käytäntöjä

Tampereen kaupunki kehittää Tukes-yhteistyön avulla rakentamisen laatua. Lähitarkasteluun otetaan rakentamisessa käytettyjen materiaalien vaatimuksenmukaisuus, alkuperä ja laatu.

Tampere on sitoutunut kestävän kehityksen mukaisesti ekologisia, sosiaalisia, kulttuurisia ja taloudellisia näkökulmia tasapainottavaan kehitykseen. Kestävä kehitys on koko kaupunkistrategiaa läpileikkaava teema.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja Tampereen kaupunki ovat käynnistäneet yhteistyöprojektin, jossa yksittäisessä kadunrakentamishankkeessa käydään Tukesin ja kaupungin tehostettuna yhteistyönä läpi rakentamisessa käytettyjen materiaalien vaatimustenmukaisuutta, alkuperää ja laatua. Samalla varmistetaan, että katuhankkeen rakennusmateriaalien valvonta toimii tilaajan näkökulmasta asianmukaisesti.

Tukes on koekohteessa kaupungin tukena tuotteiden vaatimustenmukaisuuden varmistamisessa. Tuki ulottuu hankinnasta aina toteutukseen asti. Yhteistyöstä kertyviä oppeja on tarkoitus hyödyntää jatkossa laajemminkin Tampereen infrarakentamisessa.

Infrarakentamisella on väliä

Kiinteistö- ja rakennusalalla on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja siihen sopeutumisessa.

”Toimiala käyttää merkittäviä tonnimääriä niin kierrätettyjä kuin luonnonmateriaaleja. Materiaalien kulutuksen rooli korostuu, koska infrarakenteilla on niin pitkän elinkaari”, INFRA ry:n ympäristöpäällikkö Juha Laurila sanoo. 

Infrarakentamisen kestävyyden arviointi keskittyy usein ekologiseen ja sosiaaliseen kestävyyteen. Yhtä tärkeää on taloudellinen kestävyys.

”Sen osalta pitää keskittyä rakenteen käyttöikään, huollettavuuteen ja huoltovarmuuteen. Rakennustuotteiden laadulla on silloin iso merkitys. Esimerkiksi huonolaatuisen kiviaineksen käyttö lyhentää asfaltin käyttöikää merkittävästi.”

CE-merkinnöissä on yhä puutteita

Rakennustuotteiden CE-merkinnällä valmistaja ilmoittaa tuotteen ominaisuudet yhdenmukaisella eurooppalaisella tavalla. Merkintä on pakollinen kaikille maa- ja vesirakentamisen tuotteille, joihin sovelletaan eurooppalaisia, harmonisoituja tuotestandardeja.

Merkittävä osa infrarakentamisen materiaaleista on kiviaineksista. Tukesin tuotevalvonta on osoittanut, että esimerkiksi vuonna 2017 puutteellisia merkintöjä oli 17 prosentissa materiaaleista.

”Käyttämällä määräysten, työselitysten ja ohjeiden mukaisia materiaaleja on mahdollista varmistua siitä, että rakenne on suunnitelmien mukainen ja kestää kunnossapitoa”, Tampereen kaupungin rakennuttajainsinööri Petri Leppänen muistuttaa.

Rakennusmateriaalien markkinavalvonta vastaa Suomessa Tukes. Myös kilpailijat ja kuluttajat voivat ilmoittaa epäilyksistään vaatimustenvastaisista tuotteista Tukesille. Virasto edellyttää tarpeen mukaan toimenpiteitä valmistajilta, maahantuojilta tai jakelijoilta.

Hallinojan ratasillan valutyöt käynnissä Hervannassa huhtikuussa 2019. Kuvituskuvaa, kuvan työmaa ei liity uutiseen. Kuva: Pasi Tiitola 
Hallinnojan ratasillan valu Hervannassa. Kuva: Pasi Tiitola

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä