Kuudes turvallisuusviikko nostaa kauhan nokkaan turvallisuushavainnot ja jokaisen oman tekemisen

Viisaat kypärät yhteen -turvallisuusviikko on koko rakennusalan yhteinen tempaus turvallisuuden eteen. Eri puolilla maata järjestetään 13 –17. toukokuuta jälleen runsaasti sekä yritysten omia turvallisuustäyteisiä tapahtumia että yhteisiä seminaareja ja tilaisuuksia. Tänä vuonna niissä korostuu toisista välittäminen ja yhteinen turvallisuuskulttuuri.

Paras keino välittää työkaveristaan on puuttua asiaan, jos näkee tämän ottavan riskejä työnteossaan tai havaitsee muita turvapuutteita.  Tämän vuoden turvallisuusviikolla jatketaankin kannustamista turvallisuushavaintojen tekoon ja yrityksille tarjotaan siihen valmiita työkaluja.

Kohderyhmänä tänä vuonna on etenkin pienemmät aliurakointiyritykset, joita tilaajayritysten toivotaan haastavan mukaan tekemän turvallisuushavaintoja ja läheltä piti -ilmoituksia. Tätä varten löytyy nyt valmis haasta-nappikin turvallisuusviikon nettisivulta.

”Turvallisuus ei parane, elleivät kaikki ole mukana sitä tekemässä, ja turvallisuushavainnot on yksi tehokkaimmista keinosta ehkäistä työtapaturmia. Sellaisilla työpaikoilla, joissa turvallisuushavaintomenettely on jo käytössä, tapahtuu myös muita vähemmän työtapaturmia ja meillä on jo paljon täysin tapaturmattomia työmaita ja työpaikkoja”, sanoo Talonrakennusteollisuuden turvallisuusasiamies Juha Suvanto.

Tapatumattomiin työmaihin voi tutustua myös uusimmassa JOKKA-lehdessä, jossa kerrotaan talonrakennusteollisuuden valtakunnallisen työturvallisuuskilpailun voittajatyömaista. Kaiken kaikkiaan kymmenestä kilpailutyömaasta seitsemän oli täysin tapaturmattomia. Lehden voi lukea sähköisenä turvallisuusviikon nettisivuilta.

Suvannon mukaan monilla työpaikoilla tehdään paljon havaintoja, mutta kaksi kolmesta RT:n jäsenyrityksestä ilmoittaa, että turvallisuushavaintoja ei vielä tehdä niissä lainkaan.

”Asiaan saa vauhtia, jos liittää vaaratilanneilmoitukset mukaan työpaikkojen tulostavoitteisiin ja havainnointi tulee konkreettiseksi osaksi yrityksen toimintaa”, Suvanto vinkkaa.

”Tällä edistetään keskustelua siitä mikä on työmaalla hyväksyttävää ja mikä ei. Keskustelu kasvattaa tietoisuutta ja vastuunottoa, joka on avainasia, koska ihminenhän voi kontrolloida vain tiedostamiaan asioita. Yritysjohdon ja kunkin työmaan johdon vastuulla on luoda ilmapiiri, jossa asioiden esille nostaminen on positiivinen asia. Viime kädessä vaarojen poistaminen auttaa työnjohtoa työsuojeluvastuunsa kantamisessa. Siksi havainnot pitää käsitellä ripeästi ja antaa niistä palaute.”, muistuttaa RT:n turvallisuusryhmän puheenjohtaja ja Skanska Oy:n turvallisuuspäällikkö Antti Leino.

Rakennusalan yhteinen turvallisuusviikko on hyvä tapa turvallisuuden edistämiseen. Turvallisuusviikon nettisivuilla annetaan yrityksille vinkkejä siitä, miten omalla työpaikalla voi järjestää turvallisuusaiheisia tapahtumia. Sivuilla voi käydä tekemässä itse sitoumuksen siitä, että omalla työpaikalla tehdään turvallisuushavaintoja, ja haastaa myös yhteistyökumppanit niitä tekemään. Mobiilisovelluksen avulla havaintojen kerääminen ja hallinnointi on sujuvaa, sellainen on tarjolla yritysten käyttöön maksutta. 

Viisaat kypärät yhteen -turvallisuusviikolla järjestetään myös seminaareja ja tapahtumia eri puolilla maata. Kaikissa maamme kolmessa turvapuistoissa on monenlaista toimintaa viikon aikana. Viikon järjestää Rakennusteollisuus RT jäsenyritystensä kanssa. Tietoa turvallisuusviikosta ja viikon yhteisistä tapahtumista osoitteessa www.rakennusteollisuus.fi/turvallisuusviikko.

Lisätiedot:

  • Turvallisuusasiantuntija Juha Suvanto, Talonrakennusteollisuus ry, puh. 050 344 9669
  • Turvallisuuspäällikkö Antti Leino, Skanska Oy, puh. 040 866 8551
  • Tiedottaja Tommi Ahlberg, Rakennusteollisuus RT ry, puh. 050 354 7114

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä