Rakentamisen käänne näkyy LVI-urakoitsijoiden odotuksissa

Rakentamisen suhdannekäänne pistää LVI-urakoitsijat mietteliäiksi lähitulevaisuuden suhteen, vaikka talotekniikan suhdannehuippu saatetaan saavuttaa vasta tänä vuonna. Isojen kohteiden valmistuminen on lyhentänyt tilauskantoja ja vähentänyt tarjouskyselyjen määrää. Katseet ovat vaivihkaa kääntymässä uudistuotannosta korjaamiseen, selviää LVI-asennuksen suhdannekatsauksesta.

Toiveissa hallittu ja loiva lasku

  • Urakoitsijoiden toiveissa on uudistuotannon hallittu ja loiva lasku. Historia tosin osoittaa, että rakentamisen suhdannekäänteet ovat jyrkkiä: ylös ja alas on menty pystysuoraan, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n toimitusjohtaja Jari Syrjälä sanoo.
  • Rakennuslupien määrä alkoi sekä määrässä että kuutioissa mitattuna laskea kesän jälkeen, jopa niin voimakkaasti, että media julisti rakentamisen romahtamista. Pudotuksessa on kuitenkin kyse volyymin laskeutumisesta lähemmäs tarpeen mukaista tasoa. Rakentamisketjun häntäpäässä tulevaan talotekniikkaan aloitusten väheneminen näkyy 6–12 kuukauden viiveellä.

Tuloksentekopaineet kasvavat

Vastanneista yrityksistä 80 %:lla on uudisrakentamisen tilanne vielä hyvä tai vähintäänkin tyydyttävä. Korjausrakentamisessa tilanne on vielä parempi, vain 14 %:lla tilanne on heikko. Sen sijaan jopa 68 %arvioi korjausrakentamisen laskevan tyydyttävälle tasolle syksyä 2019 kohden.

  • Korkeasuhdanne on aiheuttanut rakentamiseen ja urakointiin kovia tuloksentekopaineita. Iso osa töistä on otettu kiinteähintaisina urakoina, joten palkankorotukset ja palkkaliukumat yhdessä kohonneiden tarvikehintojen kanssa muodostavat hankalasti ratkaistavan yhtälön. Riskejä lisäävät hidastunut asuntokauppa ja kasvava myymättömien uusien asuntojen varasto, jotka vaikuttavat perustajaurakoitsijoiden maksukykyyn, Syrjälä toteaa.
  •  Ala on kärsinyt toimihenkilöpulasta vuosikausia, ja joillakin alueilla on niukkuutta myös asentajista. Vaikka suhdanne on jäähtymässä, yritykset eivät ole vähentämässä työvoimaa.

Putkiremonttien määrä kasvussa

Korjausrakentamisessa putkiremonttien määrä kasvaa tasaisesti. Tällä hetkellä eniten korjataan 1960-luvulla ja sitä ennen rakennettuja taloja, mutta lisääntyvässä määrin remonttiin ovat tulossa 1970- ja 1980-lukujen talot. 2020-luvulla putkiremontin tarpeessa on vuosittain jopa 30 000 asuntoa.

Suhdannepoimintoja

  • Uudisrakentamisen suhdannetilanne oli hyvä 48 %:lla vastaajista, mutta yli puolet ennusti laskeutumista tyydyttävälle tasolle syksyllä 2019.
  • Korjausrakentaminen on hyvällä tasolla 46 %:lla, ja jopa 68 % arvioi tilanteen laskevan tyydyttävälle tasolle syksyä kohden.
  • Yritysten täystyöllistävä tilauskanta on keskimäärin 5,1 kuukautta.
  • LVI-henkilöstöstä on lomautettuna 1,7 %, mikä käytännössä tarkoittaa täystyöllisyyttä.
  • Korjausrakentamisen osuus liikevaihdosta (42 %) on ohittanut uudisrakentamisen (40 %).
  • LVI-urakoinnin kannattavuus oli hyvä 35 %:lla vastaajista, kun vielä syksyllä 2018 lukema 16 %.

 LVI-asennuksen suhdannekysely, kevät 2019 -graafit.

Puheenjohtaja Heikki Pesu ja toimitusjohtaja Jari Syrjälä keskustelevat suhdanteista, kuuntele podcast.

 LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n maaliskuussa 2019 toteuttamaan LVI-asennuksen suhdannekyselyyn vastasi 83 jäsenyritystä. Vastausprosentti oli 28.

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä