Rakennusalan työllisyys ennätyslukemissa Satakunnassa

Rakennusalan työllisyys on kasvanut Satakunnassa viime vuosien aikana voimakkaasti. Vuonna 2018 se ylsi koko vuosituhannen korkeimmalle tasolle: ala työllisti seudulla lähes 11 000 henkilöä. Edellisvuodesta määrä kasvoi noin tuhannella. Tiedot käyvät ilmi Satakunnan maakunnan talonrakentamisen suhdannekatsauksesta.

Ennakkotietojen mukaan viime vuonna Satakunnan alueella aloitettiin yhteensä 665 asunnon rakentaminen. Kaikki talotyypit huomioiden määrä on 19 prosenttia alhaisempi kuin vuotta aikaisemmin. Kerrostalohuoneistojen kohdalla aloitukset vähenivät vajaalla kolmanneksella. Talotyypeistä rivitalo nousi vuoden 2018 voittajaksi, rivitaloasuntojen aloitusten määrä kasvoi reilusti, 54 prosentilla. 

Liike- ja toimistorakennusten aloitukset vähenivät viime vuoden aikana 18 prosenttia. Julkisessa palvelurakentamisessa laskua oli vastaavasti 29 prosenttia. Teollisuus- ja varastorakennusten kohdalla tapahtui puolestaan nousua, yhteensä 10 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. 

”Lähitulevaisuus näyttää Satakunnan rakentamisen osalta kohtuulliselta. Sen sijaan viime aikoina tapahtunut syntyvyyden lasku tuo maakunnan horisonttiin tummia pilviä. Asiat näyttäisivät olevan maakunnassa päällisin puolin kunnossa, joten väestömäärän lasku pitäisi nopeasti saada taittumaan. Jotain tarttis tehdä”, toteaa Talonrakennusteollisuuden Varsinais-Suomen ja Satakunnan aluepäällikkö Markku Leppälehto

Arvioidessaan viime syksyn ja talven suhdannetilannetta, rakennuttajat ja suunnittelijat antoivat sille melko hyvän arvosanan. Talonrakennusurakoitsijoilta heltisi arvosanaksi hyvä. Seuraavan puolen vuoden ajanjaksoon osapuolet katsovat lähes samankaltaisin ajatuksin; vaikka uudisrakentaminen etenkin asuntorakentamisen kohdalla on vähenemään päin, korjausrakentamisen kasvuun uskotaan. Urakoitsijat ennakoivat omalle kohdalleen nousua myös toimitilarakentamisen. 

Lisätietoja: 

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä