Putkiremonttibarometri: Yhteistyö LVI-urakoitsijoiden kanssa on sujuvaa

Tuoreen putkiremonttibarometrin mukaan isännöitsijät ovat tyytyväisiä yhteistyön sujuvuuteen urakoitsijoiden kanssa. Myös putkiremontin aikataulut ovat pitäneet hyvin.

Isännöintiliiton putkiremonttibarometrista käy ilmi, että isännöitsijöiden mielestä yhteistyö LVI-urakoitsijoiden kanssa on ollut sujuvaa. Isännöitsijän lisäksi yhteistyö taloyhtiöiden suuntaan on toiminut hyvin. Barometrin mukaan asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä putkiremonttien hinnoitteluun ja aikataulujen pitävyyteen sekä työn yleiseen laatuun ja työmaajohdon tavoitettavuuteen.

  • Kyselyn tulokset lämmittävät mieltä. Vaikuttaa siltä, että putkiremontit ovat projekteina vakiintuneet ja niihin liittyvä osaaminen on kunnossa, erityisasiantuntija Juha-Ville Mäkinen LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:stä sanoo.
  • Toimialalla on tehty viime vuosina lujasti töitä sen eteen, että alasta muodostuisi tekninen palveluala. Tästä työstä paras kiitos on keskeisen asiakasryhmän antama hyvä palaute.

Asukasviestintä kehityskohteeksi

Barometrin perusteella tehtävää on vielä jäljelläkin. Esimerkiksi asukasviestinnässä on kehitettävää: sähköisiä viestintäkanavia käytetään kovin harvoin. Omat nettisivut oli avattu vain 17 prosentilla vastanneista ja Facebook oli käytössä 2 prosentilla. Neljänneksellä urakoitsijoista oli käytössään oma viestintäsovellus, esimerkiksi sähköinen ilmoitustaulu. Sähköposti pitää pintansa, se oli käytetyin viestikanava.

  • Toimiva viestintä vaatii suunnittelua, eikä varmasti synny itsestään. Tähän urakoitsijoiden on jatkossa panostettava enemmän, Mäkinen jatkaa.
  • Tällä voi olla yhteys siihen, että tulosten mukaan ratkaisevin tekijä urakoitsijan valinnassa on ollut hinta. Toimivaan viestintään on varattava myös resursseja. Somen kautta tapahtuvaa viestintää olisin uskonut runsaammaksi. Toisaalta, viestintä on suunniteltava kohderyhmän mukaan ja usein vanhemman ikäpolven osakkaat eivät ole innostuneita somekanavista.

Barometrin tulokset ovat hyviä ja antavat uskoa tulevaisuudessakin putkiremonttien sujuvuuteen. Se onkin hyvä, koska putkiremonttien määrä on edelleen selvässä kasvussa lähivuosina.

Lataa kuva putkiremontista:
https://www.lvi-tu.fi/wp-content/uploads/2013/10/Putkiremontti-poraus.jpg

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä