Pohjarakenteiden ja kantavien rakenteiden työmaatoteutuksen laatusuunnitelma uudistunut

Kantavien rakenteiden laatusuunnitelma on osa koko rakennushankkeen laatusuunnitelmaa ja toteutuksen työsuunnittelua. Rakennushankkeeseen ryhtyvä huolehtii siitä, että työmaatoteutuksen laatusuunnitelma tehdään kohdekohtaisesti. Työmaatoteutuksen laatusuunnitelma hyväksytetään tilaajalla. Vastaava rakennesuunnittelija / pohjarakennesuunnittelija arvioi laatusuunnitelman kantavien rakenteiden / pohjarakenteiden osalta sekä laatii siitä lausunnon rakennusvalvontaa varten. Lausunnosta on erillinen mallidokumentti.

Rakennusteollisuus RT yhdessä SKOLin kanssa käynnisti hankkeen, jossa konsulttityönä (konsultteina Sweco ja Ramboll) alkukesästä 2018 laadittiin kantavien rakenteiden työmaatoteutuksen laatusuunnitelman sähköinen malliasiakirja. Tästä on nyt laadittu uusittu versio, joka julkaistiin 5.4.2019 hEN Helpdeskin (www.henhelpdesk.fi) etusivun pikalinkeissä käytettäväksi rakennushankkeissa apuvälineenä.

Uudella malliasiakirjalla voidaan korvata työmaan tarkastusasiakirjamenettely sekä pohjarakenteiden että kantavien rakenteiden osalta. Merkittävimmät muutokset aiempaan versioon ovat seuraavat:

  • Lisätty yksityiskohtaiset kuvaukset, miten laatusuunnitelma laaditaan, mitkä ovat tarkastuksen periaatteet ja miten laatusuunnitelma jalkautetaan tarkastustoimenpiteiksi.
  • Täydennetty pohjarakenteiden tarkastustoimenpiteet-välilehti kattamaan kaikki rakennushankkeiden tyypilliset pohjarakenteiden toteutuksen tarkastustoimenpiteet.
  • Eroteltu tarkastusvälilehdillä ne työvaiheet, jotka edellyttävät vaiheittaista tarkastusta, jolloin niiden tarkastusmerkinnät tehdään useammalle riville.
  • Otettu tarkastusvälilehdillä tietyille työvaiheille käyttöön mallitarkastukset, joissa rakennusvaiheen tarkastuksen vastuuhenkilö (yleensä rakennesuunnittelija) on paikalla opastamassa ensimmäisen osa-alueen (esim. ensimmäisen anturan raudoituksen) tarkastamista, jotta seuraavien osa-alueiden tarkastukset osataan ilman hänen paikallaoloaan tehdä oikein.
  • Täsmennetty tarkastusvälilehdille ne työvaiheet, joiden työvaiheen tarkastajana yleensä toimii rakennesuunnittelija, pohjarakennesuunnittelija tai hitsauskoordinaattori.
  • Merkitty tarkastusvälilehdillä tummalla värillä ne kohdat, jotka eivät tarvitse kuittausta.
  • Tarkastusvälilehtien loppuun on lisätty kohta, johon on tarkoitus listata niiden työvaiheiden tarkastusmenettelyt, jotka tilaaja on tilannut suunnittelijalta.

Laatusuunnitelmaa on helpointa pitää yllä sähköisesti, jolloin tarkastuskuittaukset eri välilehdille tehdään puumerkeillä. Kun sitten tarkastusten eri vastuuhenkilöt allekirjoituksellaan kuittaavat allekirjoituskoonti-välilehdellä kaikki tarkastustoimenpiteet suoritetuksi, niin siinä vaiheessa allekirjoittajan on syytä tarkistaa, että hänen puumerkkinsä tarkastusvälilehdillä ovat oikein.

Tästä malliasiakirjasta on tarkoitus kehittää myös käyttäjäystävällinen kaupallinen mobiiliversio, jonka suunnittelu on käynnissä yhdessä CONGRIDin kanssa. Malliasiakirjaa on tarkoitus edelleen jatkokehittää käyttäjiltä saadun palautteen pohjalta.

Lisätietoja:

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä