Satakunnan turvallisimmalla työmaalla kaikki lähtee hyvästä fiiliksestä ja yhdessä tekemisestä

Vuoden 2018 turvallisimpana rakennustyömaana Satakunnan alueella palkittiin Hartelan Pohjoiskehän koulun työmaa Raumalta. Hyvät turvallisuuskäytännöt, määräykset ja ohjeet eivät yksin takaa turvallisuutta, vaan kaiken takana on aina ihminen.

Kuvassa vasemmalta Hartelan Satakunnan aluejohtaja Lauri Piitari, työmaan varatyösuojeluvaltuutettu Jani Marjakoski sekä työmaan vastaava työnjohtaja Toni Raita.

Voittajatyömaan vastaava mestari Toni Raita on syystäkin tyytyväinen. Voitto Talonrakennusteollisuuden työturvallisuuskilpailussa osui hänen omalle kohdalleen jo kolmatta kertaa. Vuoden 2018 lisäksi hän on työskennellyt palkituilla työmailla vuosina 2015 ja 2017. 

”Kaikki lähtee hyvällä fiiliksellä yhdessä tekemisestä, johon sitoutuvat kaikki, työnjohdosta työntekijöihin ja aliurakoitsijoihin”, Toni Raita toteaa pohtiessaan turvallisen työmaan menestystekijöitä. ”Ihmiset alkavat pikkuhiljaa ymmärtää, että töitä turvallisuuden eteen tehdään siksi, että jokainen pääsee työpäivän päätyttyä terveenä kotiin”, hän jatkaa. 

Omat työntekijät puhaltavat yhteen hiileen aliurakoitsijoiden kanssa 

Raita mainitsee, että työmaalla on paljon Hartelan omia kokeneita työtekijöitä, jotka erinomaisella asenteellaan ja esimerkillään pitävät huolta kaikkien yhteisestä turvallisuudesta. Myös aliurakoitsijat ovat pitkällisiä kumppaneita ja tekemisen tavat ovat hitsautuneet vuosien saatossa yhteen. 

Raita on tyytyväinen niin ikään siihen, että motivaatio pitää työmaa siistinä on kaikilla yhteinen. Kulkuväylät pidetään puhtaina ja jokainen huolehtii omasta siivousvelvoitteestaan esimerkillisesti. Apua annetaan ja saadaan yli urakoitsijarajojen. 

Myös vilkkaaseen liikennöintiin työmaa-alueella ja sen välittömässä läheisyydessä on kiinnitetty erityistä huomiota erilaisten koneiden liikkuessa alueella jatkuvasti. 

”Työnjohdolla on oltava matala kynnys puuttua puutteisiin ja vaaratilanteisiin työmaalla”, Raita sanoo. Yksi voittajatyömaan tärkeistä tekijöistä on myös se, että työt on siellä suunniteltu huolellisesti ja työmaa on aikataulussa. Näin on saatu taklattua turha kiire, joka monesti aiheuttaa vaaratilanteita työmailla. 

Turvallisuus kannattaa 

”Olemme tehneet paljon töitä Hartela Länsi-Suomessa viime vuonna parantaaksemme turvallisuutta. Toimintasuunnitelmamme pääteema oli Turvallisuus kannattaa. Olemme nostaneet turvallisuuden ensimmäiseksi kohdaksi esille aivan jokaisessa tilaisuudessa, alkaen johtoryhmän kokouksista työmaiden viikkopalavereihin ja henkilöstön tyky-päiviin”, Raita luettelee. 

”Jokainen Hartela Länsi-Suomen työntekijä suoritti viime vuonna sähköisen ePerehdytyksen ja aliurakoitsijoita kannustettiin samaan. Hartelalaiset ottivat myös tavoitteekseen tehdä enemmän turvahavaintoja, koska niillä on suora vaikutus niin työturvallisuuteen kuin kannattavuuteenkin. Jokainen vältetty sairauspoissaolopäivä tai loukkaantuminen, puhumattakaan vakavammista seurauksista, on ennaltaehkäistävissä turvallisella työskentelyllä. Hartelassa niin ikään järjestettiin turvahavaintokampanjoita ja vuoden aikana tehtyjen havaintojen määrä moninkertaistui edellisvuodesta”, valottaa Satakunnan aluejohtaja Lauri Piitari tehtyjä toimenpiteitä. Kaikki turvallisuushavainnot käsiteltiin työmaiden viikkopalavereissa ja parhaista havainnoista tehtiin koosteita erilaisiin tilaisuuksiin sekä sisäisiin tiedotteisiin. 

Hartelassa seurataan työturvallisuuden tunnuslukuja kaikilla tasoilla. Aluejohto osallistuu jokaisen työtapaturman tutkintaan; tämä on yksi tapa sitouttaa asiaan kaikki eri portaat, johtajasta työntekijään. 

”Jokainen tapaturma julkaistaan sisäisesti koko konsernin tasolla, jotta voisimme ennaltaehkäistä vastaavanlaisen tapaturman sattumisen jatkossa. Konsernin turvallisuuspäällikön johdolla aloitettiin mittava, teemakohtainen turvallisuuskoulutus useille eri henkilöstöryhmille, sisältäen esimerkiksi turvallisuusjohtamista elementtitöihin, putoamissuojauksiin, nostoihin ja telineisiin liittyen. Työmailla on otettu käyttöön viiltosuojakäsineet ja nilkkatuetut turvajalkineet”, luettelee Piitari. 

Hartelassa on tehty paljon erilaisia toimenpiteitä turvallisuuden parantamiseksi ja se on alkanut näkyä selvästi työmaiden arjessa parantuneina työskentelyolosuhteina ja vähempinä tapaturmina ja poissaoloina. 

Työturvallisuuskilpailujen taustaa 

Alueellisten kilpailujen lisäksi työturvallisuudessa kilpaillaan myös valtakunnallisesti. Turvallisuus alkaa minusta -kilpailu on avoin kaikille talonrakennusyrityksille, myös muille kuin Talonrakennusteollisuus ry:n jäsenyrityksille. Arviointikriteereinä kilpailussa käytetään työmaan yleistä turvallisuustasoa TR-mittarilla arvioituna (80 %) ja työtapaturmien määrää kilpailutyömaalla (20 %). Vuoden 2018 valtakunnallisessa kisassa saavutettiin ensimmäistä kertaa historiallinen sadan pisteen tulos. Valtakunnallisen kisan voitto meni Vantaalle. 

Satakunnassa on järjestetty talonrakennustyömaiden välinen työturvallisuuskilpailu jo usean vuoden ajan. Viime vuonna alueellisessa kilpailussa käytettiin ensimmäistä kertaa valtakunnallisen kilpailun sääntöjä.  

Lisätietoja: 

  • Tuuli Harjunpää, Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue, 029 501 8106
  • Kimmo Lang, Talonrakennusteollisuus ry, 050 595 6422
  • Ismo Mansikka, Rakennusliitto ry, 0500 590 346

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä