Kaupunkilaisnuoria kaivataan lisää rakennusalle

Rakennusala kärsii ristiriidasta töiden ja tekijöiden sijoittumisen välillä. Alan ammattiopinnot vetävät vähiten nuoria kasvavilla kaupunkiseuduilla, joissa rakentaminen on kaikkein vilkkainta myös tulevaisuudessa.

Suurten kaupunkien vetovoima vahvistuu Suomessa ja väestö keskittyy entisestään. MDI:n tuoreen ennusteen mukaan Helsingin, Tampereen ja Turun seudut kasvavat selvästi vuoteen 2040 mennessä. 

Kaupungistumisen eteneminen tietää lisää rakentamista ja rakennusalan työntekijöiden kysynnän kasvua. Jo nyt alalla on jatkuva pula työvoimasta. Siitä kertoo muun muassa ELY-keskusten ammattibarometri. 

”Rakennusalan työvoimapula kasvukeskuksissa on tosiasia, joka yhteishaussa valintaansa tekevän nuoren kannattaa muistaa. Vaikka asuntojen rakentamistahti kausittain hidastuisi, rakentaminen ei kasvukeskuksissa lopu. Myös infran rakentamiseen tarvitaan tekijöitä ympäri Suomen. Suunnitteilla olevien miljardiluokan liikenneinvestointien toteutuminen edellyttää runsaasti työvoimaa”, Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell sanoo. 

Rakennusalan työvoimapula koskettaa ennen kaikkea suuria kaupunkeja, mutta niissä alan ammattiopintoihin haetaan peruskoulun jälkeen vähiten. Erityisen vähän rakennusala kiinnostaa pääkaupunkiseudulla eli juuri siellä, missä työpaikkoja on eniten. 

Rakennusalan opintojen vetovoima on maakunnittain tarkasteltuna heikoin Uudellamaalla ja Pirkanmaalla, jotka molemmat ovat vahvan kasvun alueita. Työvoimapulan ja alan opintoihin hakeutumisen ristiriita  tulee esiin vielä julkaisemattoman nuorten hakeutumista ammatillisille koulutusaloille selvittäneen tutkimuksen tuloksissa. 

Randell uskoo, että Helsingin Myllypuroon nouseva kansainvälinen huipputason kiinteistö- ja rakentamisalan kampus tulee jatkossa lisäämään alan opintojen houkuttelevuutta Helsingin seudulla. Stadin ammatti- ja aikuisopiston ja Metropolia Ammattikorkeakoulun yhteinen kampus mahdollistaa eri koulutusasteiden opiskelijoiden tiiviin yhteistyön toistensa ja yritysten kanssa. 

Rakennusalan opiskelijoilla suuri luotto työllistymiseensä 

Hyvät työllisyysnäkymät ovat myös rakennusalan  jo valinneiden tiedossa. Amisbarometri kertoo, että rakennusalan opiskelijoilla on muiden alojen opiskelijoita suurempi luotto omalle alalle työllistymiseen. Myös luottamus mielekkään työn löytymiseen opintojen jälkeen on rakennusalan opiskelijoiden keskuudessa suurempaa kuin muilla aloilla. 

”Rakennusalan valinneet opiskelijat tietävät, että ala tarjoaa monipuolisia töitä vaihtelevissa ympäristöissä. Työ on myös merkityksellistä, sillä siitä jää pysyvä jälki, joka vaikuttaa ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin. Lisäksi ala ja sen työtehtävät kehittyvät entistä vauhdikkaammin digitalisaation ja yhteisten alustojen myötä”, Rakennusteollisuus RT:n koulutus- ja työvoima-asioiden asiantuntija Lauri Pakkanen toteaa. 

Amisbarometriin vastanneet rakennusalan opiskelijat uskovat työllistymiseen myös pitkällä aikavälillä. Vain 2,5 prosenttia piti pysyvän työpaikan löytymistä hyvin epätodennäköisenä. Myös viihtymiseen alalla luotetaan – vain viisi prosenttia pitää alan vaihtamista tulevaisuudessa hyvin todennäköisenä. 

”Rakennusalan ammattikouluja on melkein joka kunnassa. Tutkintovaihtoehtoja on kolme.  Nyt on nuorilla hyvä hetki vielä miettiä oikeita valintoja, sillä yhteishaku päättyy 12. maaliskuuta”, Lauri Pakkanen muistuttaa. 

Lisätietoja:

Lauri Pakkanen, puh. 050 522 7797, etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi

 

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä