Hyvää Maailman Vesipäivää 22.3.2019

YK:n yleiskokouksen julistamaa maailman vesipäivää on vietetty maaliskuun 22. jo vuodesta 1992. Puhdas juomavesi on jokaisen ihmisen oikeus, mutta tulee muistaa myös viemäröinnin, hygieenisten käymälöiden ja yleisen puhtauden merkitys osana maailmanlaajuista kehitystä ja hyvinvointia. Betoni on materiaalina tarjonnut tähän kestäviä ratkaisuja jo yli 100 vuoden ajan.

Ilmastonmuutoksen haasteisiin vastataan kehittämällä uusia järjestelmiä hulevien viivästykseen ja johtamiseen. Betoniset ratkaisut kestävät niin ympäristön aiheuttamia rasituksia kuin raskaita kuormituksiakin, esimerkiksi liikenneväylien alla.

Betonin yli 100 vuoden käyttöikä todettu todellisissa kohteissa

Betoniteollisuuden tuotteet ovat todistetusti kestävimpiä ratkaisuja niin talon- kuin infrarakentamiseenkin, ne säilyttävät rakenteelliset ja toiminnalliset ominaisuutensa koko rakennuksen käyttöajan. SVU (Svensk Vatten Utveckling), joka on ruotsalainen kuntien vesihuollon kehittämiseen perustettu yhdistys, on julkaissut vastikään riippumattoman raportin[1], joka vahvistaa näkemyksen betoniputkien hyvästä säilyvyydestä ja kestävyydestä sekä osoittaa, että viranomaiset, urakoitsijat ja loppukäyttäjät voivat luottaa betoniteollisuuden tarjoamiin kestäviin viemäröintijärjestelmiin, joiden on käytännössäkin havaittu kestävän vähintään 100 vuotta.


Raportissa esitettyjä ruotsalaisen tutkimuksen tuloksia vahvistavat havainnot muista maista, sillä eripuolilta Eurooppaa löytyy betonisia viemäröintijärjestelmiä, jotka ovat toimineet jo yli 100 vuoden ajan. Esimerkkinä kuvassa Norwichissa Englannissa esiin kaivettu betoniputki, joka on asennettu paikalleen vuonna 1891.

Asian vahvistamiseksi raportti esittelee todellisia kohteita, joissa hyvät ja pitkäikäiset kestävyysominaisuudet on todettu todellisissa kohteissa. Ruotsissa on videokuvattu viemärijärjestelmiä ja samalla on todettu, että merkittävä osuus jo yli sata vuotta sitten rakennetuista betoniputkistoista on edelleen toimivassa kunnossa. Kaupungeissa, kuten Tukholma ja Malmö, jotka ovat luottaneet betonituotteisiin jo yli sadan vuoden ajan, normaalisti huolletut alkuperäisetkin viemäröintijärjestelmät ovat edelleen toimintakuntoisia. Raportin mukaan korkealaatuisten betoniputkistojen tekninen kehitys ja sen seurauksena vahva markkinaosuuden kasvu 1960-70 luvuilla lupaa viemärijärjestelmille kokonaisuudessaan vieläkin pidempää käyttöikää. Raportin tulosten perusteella betoniteollisuus voisi haastaa muut tuoteratkaisut vertailuun, jos vastaavan ikäisiä muista materiaaleista toteutettuja ratkaisuja olisi olemassa.

Nykyajan betoniputkiin ja -kaivoihin sisältyy paljon kehitystyötä ja innovatiivisuutta, joka ei välttämättä näy silmämääräisesti tarkasteltuna. Betonimateriaaleja on kehitetty jatkuvasti, kuten myös valmistusmenetelmiä, raudoitusratkaisuja, pintakäsittelyjä ja saumaratkaisuja. Tämä betoniputkien ja -kaivojen kehitys on edelleen todistetusti tuottanut vieläkin kestävämpiä tuotteita, todetaan raportissa. 

Ilmastonmuutos luo uusia haasteita, joihin kehitetään kestäviä ja säilyviä viemäröintiratkaisuja, tässä kehitystyössä tärkeintä on eri osapuolien (kuten valmistajat, urakoitsijat, viranomaiset ja vesihuolto-organisaatioidenedustajat) välinen yhteistyö. Kun viemäröintijärjestelmä on oikein suunniteltu ja asennettu, potentiaaliset ongelmat vältetään ja todellinen 100 – 150 vuoden käyttöikä saavutetaan valitsemalla ratkaisuksi betoniset viemäröintituotteet.

Perinteisten betoniputkien säilyvyyttä ja kantavuutta kehitetään jatkuvasti hyödyntämällä uusia raaka-ainemateriaaleja sekä kehittämällä tuotantotekniikkaa. Myös putkien geometriaa kehitetään virtausominaisuuksien optimoimiseksi.

Tutkimusraportti

Tutkimusraportin tavoitteena on ollut kehittää putkistojärjestelmien säilyvyttä ja kasvattaa käyttöikää erilaisin toimenpitein. Nykyisiä vesi-, viemäri- ja hulevesijärjestelmiä on tutkittu ja analysoitu tarkkaan, jotta saadaan riittävästi tietoa tulevan kehitystyön perustaksi. Samalla on havaittu runsaasti jatkotutkimustarpeita, mutta betoniputkien ja -kaivojen osalta niiden havaittiin jo nykyiselläänkin osoittaneen käytännössä pitkäaikaisen kestävyytensä ja säilyvyytensä, näiden ominaisuuksien on todettu edelleen kehittyneen uusissa tuoteratkaisuissa.

Ruotsalainen tutkimusraportti ”Framtidens hållbara VA-ledningssystem” on ladattavissa maksutta osoitteesta: http://www.svensktvatten.se/contentassets/0dfc8061928d4757a8f816f66486b31e/svur_18-10a.pdf


[1] Framtidens hållbara VA-ledningssystem (Tulevaisuuden kestävä vesi- ja viemärijärjestelmä) – Helena Mårtensson, Annika Malm, Bror Sederholm, Jan-Henrik Sällström, Jan Trägårdh – Svenskt Vatten Utveckling, 2018-10

Ari Mantila  jaospäällikkö

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä