Auto- ja tiefoorumi: Kunnossa oleva tie on ympäristöteko

Tiekuljetuskaluston massoja nostamalla voitaisiin kuljettaa enemmän tavaraa kerralla ja siten vähentää päästöjä. Nykyinen tieverkko vaatii kuitenkin kehittämistä, jotta tämä onnistuisi.

”Paikoittain nykyinen tieverkko ja sen sillat ovat niin huonossa kunnossa, että kuljetukset käyttävät pidempiä kiertoteitä. Huonokuntoiset päällysteet, teiden kuopat ja puutteellinen talvikunnossapito estävät sujuvan ajamisen”, toteaa Suomen Tieyhdistyksen toimitusjohtaja Nina Raitanen Auto- ja tiefoorumi ATF:n tiedotteessa.

Tiestön ja siltojen huono kunto ja kantavuuspuutteet eivät mahdollista raskaampien kuljetusten yleistymistä. 

”Yksikin painorajoitettu silta tai lossi aiheuttaa koko kuljetusketjun katkeamisen, koska rekat eivät voi kuljettaa täysiä kuormia. Tästä aiheutuu paikalliselle maa- ja metsätaloudelle ylimääräistä ajoa, joka lisää päästöjä. Kustannukset myös kohdistuvat vuodesta toiseen samoihin tuottajiin, jolloin lasku on kohtuuton”, toteaa Simo Takalammi MTK:sta.

Teillä on väliä

Henkilöliikenteen osuus Suomen kasvihuonepäästöistä on noin kymmenen prosenttia ja tieliikenteen tavarakuljetusten noin seitsemän prosenttia. Tavoitteena on, että Suomen liikenne on hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä.

Auto- ja tiefoorumi korostaa, että ilmastotavoitteisin pitää päästä kasvattamatta liikenteen kokonaisverotaakkaa.  

”Liikenteen verotuksen uudistamisessa on tärkeää muistaa, että henkilöauton osuus kotimaan henkilökilometreistä on noin 80 prosenttia ja kuorma-autojen osuus kotimaan tavaratonneista noin 85 prosenttia. Liikenteen verorasitusta ei saa nostaa, sillä se lisäisi kotitalouksien liikennemenoja ja heikentäisi elinkeinoelämän kilpailukykyä”, muistuttaa Autoalan Keskusliiton toimitusjohtaja Pekka Rissa.

Lue ATF:n tiedote Tieyhdistyksen sivuilta > 


Liikenteen verotus on Suomessa jo nyt kansainvälisesti korkeaa. Verostusta uudistamalla on paljon saavutettavissa.

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä