Uusilla ohjeilla torjutaan muovimattopäällysteisten betonilattioiden sisäilmariskiä

Tuoreen tutkimuksen mukaan muovimattojen asennuksessa on huomioitava betonialustan kosteuden lisäksi myös sen alkalisuus. Muovipäällystettä ei tule asentaa suoraan betonin päälle, sillä betonipinnan alkalinen kosteus voi vaurioittaa muovipäällysteisestä liimattua lattiarakennetta ja siten aiheuttaa sisäilmahaittoja. Rakennusteollisuus RT suosittelee, että asennuksessa käytetään alustana aina vähintään viiden millimetrin paksuista matala-alkalista tasoitekerrosta.

Muovimatot ovat saaneet huonoa mainetta, kun vallitseva asennustapa on joissain kohteissa johtanut haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöihin ja sisäilmahaittoihin. Betonin riittämätöntä kuivumista ennen muovimaton asennusta on usein pidetty tämäntyyppisten sisäilmaongelmien pääsyynä.

Rakennustöiden yleisissä laatuvaatimuksissa (RYL) on määritetty betonin suhteellisen kosteuden enimmäisarvot. Monissa tapauksissa ongelmia on kuitenkin ilmennyt, vaikka alustan kosteus on ollut raja-arvojen mukainen.

Tampereen yliopiston tutkimushankkeen juuri päättyneessä ensimmäisessä vaiheessa on vahvistunut, että ongelmien takana on toinenkin, vähintään yhtä tärkeä tekijä: betonin alkalinen kosteus eli päällystettävän alustan korkea pH-arvo. Se johtuu betonin kovettumisreaktiossa muodostuvasta sivutuotteesta.

Tutkimuksen mukaan kosteusvaatimusten lisäksi vähintään yhtä tärkeää olisikin asettaa vaatimukset myös pinnoitusalustan alkalisuudelle.

”Lattiapinnoitteisiin liittyvistä sisäilmahaitoista ei ole kokonaan päästy eroon, vaikka kosteudenhallintaan on kiinnitetty rakentamisessa viime vuosina erityistä huomiota. Oireilua on esiintynyt esimerkiksi varsin uusissa koulurakennuksissa. Siksi käynnistimme vuonna 2017 tutkimushankkeen, josta saadun tiedon avulla voidaan nyt tehokkaasti ehkäistä haitallisia päästöjä”, Rakennusteollisuus RT:n asiantuntija Jani Kemppainen sanoo.

Muovipäällysteisten lattioiden vaurioitumista on tutkittu osana Tampereen yliopiston tutkimushanketta materiaalien kosteusteknisistä ja kemiallisista ominaisuuksista. Tutkimuksen ovat rahoittaneet Rakennusteollisuus RT:n toimialayhdistyksistä Talonrakennusteollisuus, Betoniteollisuus ja Lattian- ja seinänpäällysteliitto sekä useat materiaalintoimittajat, valmistajayritykset ja urakointiyritykset.

Tutkimuksessa selvitettiin, mikä vaikutus kosteudella on liiman ja muovimaton pehmentimien välisen kemiallisen reaktion käynnistymisessä. Ensimmäisessä vaiheessa tutkittiin eri kosteuspitoisuuksia, erilaisia tasoitemateriaaleja, liimoja ja muovimattomateriaaleja.

Alustavissa johtopäätöksissä Tampereen yliopiston tutkijat toteavat, että alkalinen kosteus on muovipäällysteisen liimatun lattiarakenteen vaurioitumisen keskeisin tekijä eikä muovipäällysteen asentamista suoraan betonin päälle voida sen takia suositella.

Korjaustoimenpiteenä esitetään, että muovipäällysteisen liimatun lattiapäällysteen alustana käytetään vähintään viiden millimetrin paksuista matala-alkalista (maks. pH 11,5) tasoitekerrosta. Kun näin menetellään, voidaan päällystystyö muuten tehdä nykyisillä RYL:issä käytössä olevilla betonin suhteellisen kosteuden vaatimuksilla.

Tutkimushankkeen toisessa vaiheessa on tarkoitus jatkaa laboratoriossa tehtyjä testejä koepaloilla ja mahdollisesti selvittää muovimaton vesihöyrynläpäisevyyden vaikutusta kuivumisen nopeuteen.

Urakoitsija löytää ohjeet onnistuneen päällystämisen varmistamiseksi Betonilattioiden kosteudenhallinta ja päällystäminen -julkaisusta vuodelta 2007 sekä SisäRYL 2013:sta. Lattian- ja seinäpäällysteliitto on lisäksi julkaissut tiiviin muovipäällysteiden Näin päällystät oikein -ohjeen.

Lisätietoja

  • Jani Kemppainen, asiamies, puh 040 541 8090
  • Merja Vuoripuro, viestintäjohtaja, puh. 040 587 2642
    (etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi)

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä