Rakennusteollisuus RT:  Raideliikenteen hankeyhtiöt piristysruiske taloudelle

Liikenne- ja viestintäministeriö on perustamassa hankeyhtiöitä rahoittamaan suuria raideliikenneinvestointeja. Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtajan Aleksi Randellin mukaan hallituksen ripeä eteneminen hankeyhtiöiden kanssa lisää merkittävästi luottamusta liikenneyhteyksien ja koko Suomen talouden tulevaan kehitykseen.

Hallituksen talouspoliittinen ministeriövaliokunta puoltaa liikenne- ja viestintäministeriön esitystä, jonka mukaan valtio perustaa raideliikenteen kehittämiseksi osakeyhtiön ja sen alaisuuteen hankeyhtiöitä toteuttamaan investointihankkeita. Hankeyhtiöt edistävät yhteyksien parantamista niin Helsingin ja Turun välillä kuin Helsingistä pohjoissuuntaan sekä myöhemmin itäänkin.

”Pelkän budjettirahoituksen kautta mittavien hankkeiden toteuttaminen ei olisi mahdollista tai veisi käytännössä vuosikymmeniä. Siihen meillä ei ole varaa ilmastonmuutoksen, vähenevän työikäisen väestön ja kaupungistumisen puristuksessa”, Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell sanoo.

”Nopeat, sujuvat ja vähäpäästöiset yhteydet mahdollistavat töissä käymisen kauempaakin. Työmatkojen keskipituus on jo kasvanut noin puolella parin viime vuosikymmenen aikana. Vaikka kilometrit lisääntyvät, matka-ajan ei tarvitse kasvaa. Tämä vähentää myös muuttotarvetta ja keskittymispainetta suurimpiin kasvukeskuksiin”, Aleksi Randell toteaa.

Yhtiöiden avulla edistetään muun muassa päärataa ja tunnin junaa Turkuun – yhä enemmän liikennettä siirtyy näin pois fossiilisten polttoaineiden piiristä. 

”Hankkeet luovat myös työpaikkoja, ja raiteiden ympäristössä maankäyttö tehostuu ja asuntorakentaminen vauhdittuu. Rail Balticaa varten luotava yhtiö puolestaan varmistaa suomalaisten yritysten mahdollisuudet osallistua EU-rahoitteisen hankkeen kilpailutuksiin”, RT:n infratoimialan johtaja Paavo Syrjö lisää. 

Lisätiedot:

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä