Naantalin Pressa pokkasi palkinnon työturvallisuuskisassa

Varsinais-Suomessa on kilpailtu rakentamisen työturvallisuudessa jo 28 kertaa. Vuoden 2018 turvallisimpana työmaana palkittiin Peabin työmaa Asunto Oy Naantalin Pressa.

Peabilla ollaan syystäkin ylpeitä työturvallisuuskilpailun voitosta. Yrityksen henkilökunta on sitoutunut noudattamaan työterveys- ja työturvallisuus (TTT) -järjestelmää koskevaa OHSAS 18001 -standardia ja turvallisuus on sisäistetty ohjaamaan kaikkea yrityksen toimintaa. 

”Naantalin Pressan palkinto on osoitus koko työmaan hyvästä asenteesta turvallista rakentamista kohtaan. Me Peabilla olemme tyytyväisiä, että jatkuva panostaminen työturvallisuuden kehittämiseen näkyy käytännössä työmaillamme. Yksi kolmesta strategisesta tavoitteestamme on olla paras työpaikka. Siihen sisältyy turvallinen ja terveellinen työympäristö. Ehdoton tavoitteemme on, että jokainen työntekijä lähtee työpäivän jälkeen terveenä kotiin. Olemme niin ikään sitoutuneet valtakunnalliseen Nolla tapaturmaa -tavoitteeseen vuoteen 2020 mennessä”, toteaa Peab Oy:n Turun yksikönjohtaja Petri Valkeinen. 

Naantalin Pressan työmaan työsuojeluvaltuutettu Veijo Holopainen, vastaava työnjohtaja Juuso Lilja ja Peab Oy:n Turun yksikönjohtaja Petri Valkeinen.

Työturvallisuus edellyttää oikeaa asennetta ja käytännön tekoja 

Valtakunnallisella tasolla tapaturmataajuus ja vakavien tapaturmien määrä rakennusalalla ovat laskeneet viimeisen 15 vuoden aikana merkittävästi. Syksyllä 2017 uutisoitiin tapaturmataajuuden noususta, jonka ainakin osittain nähdään johtuneen rakentamisen volyymin nopeasta kasvusta. 

”Olemme iloisia siitä, että Turun yksikön kasvun yhteydessä olemme pystyneet parantamaan työturvallisuutta ja asennemallia turvallisesta työympäristöstä. Tärkeää työmaillamme ei ole ainoastaan oman henkilöstömme, vaan myös aliurakoitsijoiden asenne. Velvoitamme kaikkia aliurakoitsijoita noudattamaan yrityksemme työturvallisuus- ja ympäristöohjetta”, kertoo Petri Valkeinen. 

”Työturvallisuuden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi toteutamme monia ennaltaehkäiseviä toimia. Seuraamme työturvallisuutta viikoittaisella TR-mittauksella, joka on yleinen rakennusalan työturvallisuuden havainnointimenetelmä. Olemme ottaneet käyttöön sähköisen ohjelmiston turvallisuushavaintojen tekemisen helpottamiseksi. Haastamme henkilöstöämme ajattelemaan työturvallisuutta vuosittain järjestettävällä työturvallisuusviikolla sekä muilla turvallisuusteemaisilla tapahtumilla. Koulutamme systemaattisesti henkilöstöämme. Tapaturmat, läheltä piti -tilanteet ja turvallisuushavainnot analysoidaan ja niistä tiedotetaan. Järjestelmällisyydellä, siisteydellä, oikealla asenteella ja tiedolla työmaiden turvallisuus paranee entisestään. Tätä työtä me haluamme jatkaa ja kehittää tulevaisuudessakin, koska haluamme olla kunnon rakentajia”, Valkeinen summaa. 

Työturvallisuuskilpailujen taustaa 

Työturvallisuudessa kilpaillaan myös valtakunnallisesti. Turvallisuus alkaa minusta -kilpailu on avoin kaikille talonrakennusyrityksille, myös muille kuin Talonrakennus-teollisuus ry:n jäsenyrityksille. Arviointikriteereinä kilpailussa käytetään työmaan yleistä turvallisuustasoa TR-mittarilla arvioituna (80 %) ja työtapaturmien määrää kilpailutyömaalla (20 %). Vuoden 2018 valtakunnallisessa kisassa saavutettiin ensimmäistä kertaa historiallinen sadan pisteen tulos. Valtakunnallisen kisan voitto meni Vantaalle. 

Varsinais-Suomessa on järjestetty talonrakennusyritysten välinen työturvallisuuskilpailu jo vuodesta 1991 lähtien. Viime vuonna alueellisessa kilpailussa käytettiin ensimmäistä kertaa valtakunnallisen kilpailun sääntöjä. 

Lisätietoja: 

  • Esa Laine, Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue, 029 501 8153
  • Kimmo Lang, Talonrakennusteollisuus ry, 050 595 6422
  • Jouni Ruotsalainen, Rakennusliitto ry, 050 369 9922

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä