Kosteudenhallinnan koulutuksessa kaikki tietämys on tervetullutta

Kosteudenhallinta on hyvän rakennustavan peruspilareita ja se pitää huomioida rakennuksen koko elinkaaren ajan, aina hankesuunnittelusta lähtien. Vaikka kosteudenhallinnasta on ollut saatavilla hyvin tietoa ja määräyksetkin ovat olleet pääosin kunnossa, on hajallaan olevan tiedon hyödyntäminen koettu rakennusalalla hankalaksi.

Tähän huutoon vastasi viime lokakuussa Rakennusyhtiö Peab, joka haastoi koko rakennusalan mukaan kehittämään rakennusalan kosteudenhallintaa. Talonrakennusteollisuuden ja Rakennusteollisuuden hallitukset linjasivat joulukuussa, että kosteudenhallintaosaamisen kehittämiseen tähtäävä hanke on hyvä ja kannatettava. Projekti käynnistettiin Peabin aloitteesta, muuta Peab on siinä yksi rakennusliike muiden joukossa. Monestakin eri syystä oppimistavaksi valittiin e-oppimisratkaisu.

Verkko-oppimisesta on saatu alalla hyviä kokemuksia jo jonkin aikaa käytössä olleesta  ePerehdytyksestä, joka on tarkoitettu yleisten työturvallisuusasioiden perehdytykseen. Kosteudenhallinnan koulutusta lähdettiin viemään eteenpäin samalla periaatteella. Yleiset kosteudenhallintaan liittyvät asiat voidaan opiskella ja tenttiä netissä. Tämä voidaan tehdä henkilön omalla äidinkielellä, jolloin oppi menee parhaiten perille. ePerehdytyksessä kielivaihtoehtoja on kahdeksan. 

Rakennuslehdessä oli kirjoitukset kosteudenhallintakoulutuksesta 8.2. ja 13.2.2019 ja niissä nostettiin esiin toinenkin kosteudenhallintakoulutuksen hanke, jota tekee Tampereen yliopisto. Vuonna 2017 käynnistynyt hanke tähtää päivän kestävään koulutukseen, jonka suorittamisesta henkilö saa kosteudenhallintakortin, työturvallisuuskortin tapaan.

Nämä kaksi erilaista tapaa kouluttaa kosteudenhallintaa asetettiin kirjoituksessa tarpeettomasti vastakkain. Näin ei tarvitse tehdä, sillä eri tavalla toteutettavat koulutukset eivät sulje pois toisiaan. E-oppimisratkaisun lisäksi tarvitaan perinteisiä luentotyyppisiä koulutuksia sekä työmaalla tapahtuvaa valmennusta. Tämän lisäksi tarvitaan syventäviä teemakoulutuksia ja asian jatkuvaa ylläpitämistä.

Esimerkiksi Peab on jo kouluttanut kaikki toimihenkilönsä päivän kestävällä luentotyyppisellä koulutuksella ja seuraavassa vaiheessa kouluttaa erilaisten kosteudenhallinnan työkalujen hallintaa Skype-koulutuksella. Tämän lisäksi Peab on sitoutunut myös alalle kehitettävän e-oppimisratkaisuun.

Kosteudenhallintaperehdytyksen hanketta vie eteenpäin Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO yhdessä yritysten kanssa. Neljäntoista mukaan lähteneen Suomen suurimman rakennusliikkeen volyymi kattaa koko talonrakentamisen volyymista yli 70 prosenttia. Tämän lisäksi hankkeen edetessä haastetaan mukaan kaikki muutkin kuivaketjun osapuolet: rakennuttajat, suunnittelijat, huolto ja ylläpito sekä loppukäyttäjät.

Kosteudenhallinta on tutkimuksen mukaan alamme suurimpia haasteita ja on tärkeää saada rakennustyömaille helposti käyttöön otettava oppimisratkaisu. Matala aloituskynnys on tärkeä, koska mitkään määräykset eivät kosteudenhallintakoulutukseen pakota, vaan kyseessä on alan oma tahtotila.

Kaikkien panosta tarvitaan muutoksen aikaansaamiseksi. Alan mainetta parannetaan vain konkreettisten tekojen kautta.
 

Aleksi Randell, toimitusjohtaja, Rakennusteollisuus RT ry
Mika Katajisto, toimitusjohtaja, Peab Oy


Kirjoitus on laadittu Rakennuslehden Näkökulma-palstalle vastineeksi Rakennuslehdessä 8.2. ja 13.2.2019 julkaistuihin artikkeleihn.

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä