Kiinteistö- ja rakentamisalan hallitusohjelmatavoitteet julki:

Kaavoituksen keventäminen ja sähköinen yhden luukun asiointijärjestelmä on vietävä maaliin tulevalla vaalikaudella.

KIRA-foorumi eli kiinteistö- ja rakentamisalan 14 keskeistä yhteisöä ovat koonneet yhteiset hallitusohjelmatavoitteet, jotka edistävät koko Suomen hyvinvointia ja kilpailukykyä.

Yksi KIRA-foorumin keskeisiä tavoitteita on kaavoituksen sujuvoittaminen käynnissä olevassa maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksessa. Kaavatasoja ja -sisältöjä tulee kehittää niin, että ne joustavat tarpeen mukaan ja keskittyvät kaupunkirakenteen suunnitteluun eivätkä mene rakennussuunnittelun tasolle. Luvituksen sujuvoittamiseksi tarvitaan myös yhden luukun sähköinen asiointijärjestelmä kaikissa lupa-asioissa.

”Kestävä ja kilpailukykyinen rakennettu ympäristö on koko Suomen etu. Nykyinen hierarkkinen kaavajärjestelmä ei edistä tätä tavoitetta”, toteaa KIRA-foorumin johtoryhmän puheenjohtaja, Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell.

Sujuvan suunnittelun ja luvituksen lisäksi tavoitteissa keskitytään ilmastonmuutoksen hillintään, osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseen, innovaatioiden edistämiseen sekä peräänkuulutetaan ministeri(öt)ä rakennetun ympäristön kokonaisohjaukseen. Tulevan vaalikauden aikana on myös uudistettava liikenteen runkoverkkoa kaksiraiteiseksi ja nelikaistaiseksi, jotta se palvelee sekä ihmisten liikkumisen että tavaroiden kuljetuksen nykyisiä ja tulevia tarpeita.  

”Kiinteistö- ja rakentamisalan toimien merkittävyys kasvaa tulevaisuudessa, kun esimerkiksi ilmastonmuutos ja kaupungistuminen muovaavat rakennettua ympäristöä ennennäkemättömällä tavalla. Onnistuaksemme tarvitsemme joustavuutta maankäytön suunnitteluun, panostamista rakennuskannan elinkaarenhallintaan päästöjen vähentämiseksi, osaamisen uudistamista sekä tuottavuuden edistämistä kehittämällä alan toimintatapoja ja digitaalisia alustoja”, muistuttaa RAKLIn toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen.

Rakennetulla ympäristöllä ja sen laadulla on suuri yhteiskunnallinen ja kansantaloudellinen merkitys. Rakennettu omaisuus muodostaa valtaosan kansallisvarallisuudestamme ja ihmiset viettävät 99 prosenttia ajastaan rakennetussa ympäristössä. Rakennuksissa käytetään 32 prosenttia kaikesta Suomessa kulutettavasta energiasta. Kiinteistö- ja rakentamisala palveluineen työllistää joka viidennen suomalaisen. 

KIRA-foorumin hallitusohjelmatavoitteet ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa https://kirafoorumi.fi/.

Lisätietoja:

 • Aleksi Randell
  KIRA-foorumin johtoryhmän puheenjohtaja
  Toimitusjohtaja, Rakennusteollisuus RT
  puh. 09 1299 201
 • Jyrki Laurikainen
  Toimitusjohtaja, RAKLI ry
  puh. 040 844 2573
 • Susanna Aula
  Viestintäpäällikkö, RAKLI ry
  puh. 040 763 6994
 • Tiivistelmä KIRA-foorumin hallitusohjelmatavoitteista (pdf)
Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä