Miten lähiötalon julkisivu voisi uudistua? Arkkitehtiopiskelijakilpailu on ratkennut

Arkkitehtiopiskelijoille suunnattu kerrostalon korjauksen ideakilpailu 2018 on ratkennut. Suunnittelukohteena oli asuinkerrostalo Asunto Oy Vuorenraitti Espoon Soukan lähiössä.

Kilpailussa jaettiin 1. palkinto (3 000 €), nimimerkille ”Suunta 225”, tekijöinä Saara Linden, Tanja Yli-Kyyny ja Kirsi Karislahti. 

Lisäksi jaettiin 3. palkinto seuraaville nimikerkeille (á 1 000 €):

 • ”Glass året om”, tekijöinä Cecilia Aintila, Tuulia Kivistö ja Janita Laakkonen.
 • ”Jyrkänne”, tekijöinä Outi Grönberg, Karoliina Lahti ja Irene Sarvi.
 • ”Tuulenkärki”, tekijöinä Suvi Perttula, Juuli Niemelä, Julia Lahtinen ja Marie Yli-Äyhö.
 • Kaikki palkitut ovat Tampereen yliopiston arkkitehtiopiskelijoita.

Ideoita lähiötalojen korjaamiseen

Kilpailuun saapui 16 ehdotusta. Arvostelussaan palkintolautakunta kiinnitti erityisesti huomiota ehdotusten arkkitehtoniseen laatuun sekä rakennuksen ja ympäristön kulttuurihistoriallisten arvojen huomioimiseen. Myös ratkaisujen rakenne- ja energiateknistä sekä funktionaalista toimivuutta arvioitiin. Kokonaisuutena tärkeäksi arvosteluperusteeksi muotoutui se, että esitetty suunnitelma soveltuu juuri kilpailun kohteena olevaan rakennukseen.

Palkintolautakunta piti ehdotusten tasoa vaihtelevana. Parhaimmissa ehdotuksissa pyrittiin ansiokkaammin vahvistamaan ja elävöittämään vanhan rakennuksen arvokkaita piirteitä.

Kerrostalon korjauksen suunnittelukilpailu on Julkisivuyhdistys ry:n rahoittama perinteinen korjausrakentamisen ideakilpailu Aalto-yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) ja Oulun yliopiston arkkitehtikoulujen opiskelijoille. Vuosittaisen kilpailun tarkoitus on tuottaa korkeatasoisia, monipuolisia ja toteuttamiskelpoisia ideoita 1960–1980-luvuilla rakennettujen lähiökerrostalojen julkisivujen energiakorjauksiin sekä hissien ja lisäkerrosten rakentamiseen. Se järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2002.

Vuoden 2018 kilpailuaika oli 22.10.-31.12. Palkintojen saajat julkistettiin 29.1.2019 Korjausrakentaminen 2019 -tapahtumassa Helsingin Messukeskuksessa.

Kilpailun palkintolautakunta totesi vuoden 2018 kilpailun parhaimmista töistä seuraavaa: 

1. palkinto Suunta 225°

”Suunta 225°” on vanhan rakennuksen onnistunut päivitys, jonka veistoksellinen muoto lisää koko alueen viihtyisyyttä. Sen arkkitehtuuri on juuri kohderakennuksen lähtökohdista suunniteltua. Erinomaiset korjausratkaisut tekevät siitä erittäin toteuttamiskelpoisen ehdotuksen.

Se on tunnelmaltaan rauhallinen ja ehdotuksen vahvuuksia ovat veistoksellinen massoittelu, miellyttävät värivalinnat sekä erinomaiset korjausratkaisut.

Ehdotuksen materiaali- ja värimaailma kunnioittaa ansiokkaasti vanhan rakennuksen ilmettä. Korotusosan hillitty, mutta veistoksellinen massoittelu sopii erinomaisesti alueen luonteeseen.

Kaksi vaihtoehtoista korjaustapaa nostavat suunnitelman arvoa. Mahdollisuus toteuttaa lisärakentaminen osissa lisää myös ehdotuksen realistisuutta. 

3. palkinto Glass året om

”Glass året om” on arkkitehtonisesti elegantti ja perusratkaisultaan vahva ja taitava kilpailuehdotus. Ehdotus on kokonaisuudessaan linjakas ja ansiokas, jonka sommittelu kunnioittaa vanhaa rakennusta. Vanha rakennus ja korotusosa yhdistyvät ehdotuksessa toisiinsa tyylikkäällä ja massoittelultaan onnistuneella tavalla.

Parvekkeiden uudet kaiteet toistavat hyvin olevan rakennuksen teemoja, ja vanhojen parvekkeiden koon kasvattaminen lisää niiden arvoa asukkaille.

Lisäkerroksen ja porrashuoneiden uusi väritys on kohderakennuksen rakentamisajankohdan mukainen, mutta keraaminen materiaali paljastaa sen nykyaikaiseksi lisäykseksi. 

3. palkinto Jyrkänne:

”Jyrkänne” päivittää vanhan rakennuksen oivallisesti nykyaikaisella muotokielellä. Asuntosuunnittelun kehittäminen ja energiateknisten ratkaisujen lisätutkiminen hyödyttäisivät muuten mainiota ehdotusta.

Ehdotus on korostusosansa ansiosta veistoksellinen, jossa vanha rakennus yhdistyy sulavasti dynaamiseen nykyarkkitehtuuriin.

Olemassa olevan rakennuksen ilme on säilytetty ja rakennus nousee ansiokkaasti esiin. Vanha julkisivumaailma jatkuu pohjoispuolella sujuvasti osaksi korotusosaa. 

3. palkinto Tuulenkärki:

”Tuulenkärki” on varmalla otteella suunniteltu ehdotus, jossa erinomaiset asuntopohjat ja rakennetekniset ratkaisut tekevät siitä oivallisen suunnitelman.

Ehdotus on hallittu ja realistinen. Ehdotuksen korotusosan massoittelu ja julkisivujen sommittelu on kiitettävää. Lisäkerroksen sisäänveto ja vinot katot tekevät massoittelusta elegantin.

Ehdotuksen asuntopohjat ovat laadittu huolella ja ne ovat toteuttamiskelpoisia. Erityisesti vanhojen asuntojen suurennetut parvekkeet lisäävät asuinmukavuutta. Myös kellarikerroksen yhteistilat on suunniteltu hyvin. Sisäänkäyntien välitön läheisyys on suunniteltu taitavasti. 

Kilpailun järjestäjät ja palkintolautakunta

Kilpailun järjestivät yhteistyössä Julkisivuyhdistys ry, Tampereen yliopiston Arkkitehtuurin yksikkö (ent. Tampereen teknillisen yliopiston Arkkitehtuurin laboratorio), Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitos ja Oulun yliopiston Arkkitehtuurin tiedekunta sekä Asunto Oy Vuorenraitti. 

Palkintolautakuntaan kuuluivat:

 • Markku Karjalainen, rakennusopin professori, Tampereen yliopisto, Arkkitehtuurin yksikkö, palkintolautakunnan puheenjohtaja
 • Satu Huuhka, korjausrakentamisen tutkijatohtori, Tampereen yliopisto, Arkkitehtuurin yksikkö
 • Kimmo Lintula, rakennusopin professori, Aalto-yliopisto, Arkkitehtuurin laitos
 • Anu Soikkeli, korjausrakentamisen yliopisto-opettaja, Oulun yliopisto, Arkkitehtuurin yksikkö
 • Santtu Turunen, hallituksen jäsen, Asunto Oy Vuorenraitti
 • Mervi Hokkanen, aluearkkitehti, Espoon kaupunki, kaupunkisuunnittelukeskus
 • Maritta Koivisto, arkkitehti SAFA, Rakennustuoteteollisuus RTT, Julkisivuyhdistys ry:n edustaja
 • Toni Pakkala, DI, TTY, Rakennustekniikan laboratorio, Rakenteiden elinkaaritekniikka, Julkisivuyhdistys ry:n edustaja 

Lisätietoja kilpailusta

 • Maritta Koivisto, arkkitehti SAFA, Rakennustuoteteollisuus RTT, Julkisivuyhdistys ry, puh. 040-900 3577
 • Toni Pakkala, DI, Tampereen yliopisto, Rakennustekniikka, Julkisivuyhdistys ry, puh. 040-198 1962
 • Markku Karjalainen, rakennusopin professori, Tampereen yliopisto, Arkkitehtuurin yksikkö, puh. 040-5832 127 

Kuva-aineistoa ja muuta lisätietoa

http://julkisivuyhdistys.fi/uutishuone/arkkitehtiopiskelijakilpailu-on-ratkennut-miten-lahiotalon-julkisivu-voi-uudistua

Ks. myös: https://julkisivuyhdistys.fi/

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä