Väyläinfran rahoitukseen ehdotetaan tuntuvaa korotusta

Parlamentaarinen työryhmä ehdottaa väyläinfran vuosittaisen rahoitustason nostamista 2,3 miljardiin euroon. Summa vastaa noin yhtä prosenttia bruttokansantuotteesta. Ennen nykyhallitusta vuosittainen rahoitustaso ehti vakiintua hieman alle 1,5 miljardiin euroon.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin johtama liikennejärjestelmää valmistellut työryhmä julkisti yksimielisen loppuraporttinsa 13. joulukuuta 2018. Raportti annetaan alkuvuodesta 2019 selontekona eduskunnalle käsiteltäväksi.

Työryhmä ehdottaa väyläinfran rahoitukseen tuntuvaa tasokorotusta.

Pääosa ehdotetusta rahasta menisi perusväylänpitoon: 1,3 miljardia euroa vuodessa. Tämä tarkoittaisi vähintään 300 miljoonan euron lisäystä aiemmin vakiintuneeseen tasoon verrattuna.

Perusväylänpito on huonoon kuntoon menneiden väylien korjaamista. Lisäksi tarvitaan investointeja uuteen ja palvelukyvyltään nykyistä parempaan väyläverkkoon. Tämä edellyttää kehittämishankkeita.

”Kuten työryhmän, myös INFRA ry:n mielestä kehittämishankkeiden määrärahatason tulisi olla noin miljardi euroa nykyisen alle 500 miljoonan euron sijaan”, INFRAn toimitusjohtaja Paavo Syrjö sanoo. 

Vajeen paikkausta ja varautumista

Työryhmän ehdotukset ovat keino korjata väylien korjaus- ja kehittämisvaje. Samalla investoidaan infraan, joka turvaa Suomen kilpailukykyä ja auttaa vastaamaan ilmastotavoitteisiin jatkossa.

”Meillä on vuosikymmeniä korjattu ja rakennettu väyliä vähemmän kuin pitäisi. Olemme antaneet etumatkaa keskeisille kilpailijamaille kuten Ruotsille, joka pystyy esimerkiksi kuljettamaan vientituotteitaan halvemmalla kuin me”, Syrjö toteaa.

”Esimerkiksi vuoden 2019 päällystysmäärärahat tulevat riittämään ilman lisärahoitusta huonokuntoisen tien korjaamiseen alle 2 000 kilometrin verran. Se on alhaisin taso 60 vuoteen. Tarve rahoitustason nostolle ja pitkäjänteisyydelle on ilmeinen.”

Rahoitustason tarkistaminen on myös ilmastoasia. Liikenteestä aiheutuu viidesosa Suomen päästöistä. Päästöjen pienentäminen edellyttää panostusta esimerkiksi raiteisiin, ruuhkattomuuteen ja raskaiden kuljetusten sujuvuuteen. 

Pääväylät kaksiraiteiseksi ja nelikaistaiseksi

INFRA on osa Rakennusteollisuus RT:tä. Työryhmän työ sai kiitosta koko RT:n liittoyhteisöltä.

”Lvm on onnistunut tavoitetasojen määrittelyssä, ja työryhmä on tehnyt hyvää työtä. Tiet kuntoon ja runkoväylät kaksiraiteiseksi ja nelikaistaiseksi”, RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell kommentoi tuoreeltaan Twitterissä.

Parlamentaarisen ryhmän raportti on lähtökohta 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelulle. Ryhmä esittää suunnitelman laatimiseksi nelivaiheista mallia, jossa suunnitelma laadittaisiin ja siitä päätettäisiin hyvin pitkälle parlamentaarisesti. Suunnitelma on määrä tehdä seuraavalla hallituskaudella.

Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote > 
Parlamentaarisen työryhmän raportti >

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä