Rakennusteollisuus RT: Ensimmäinen osakeyhtiömallinen liikennehanke valmisteluun jo keväällä

Rakennusteollisuus RT pitää tärkeänä, että hankeyhtiömallia kokeillaan valituissa liikennehankkeissa jo vuonna 2019. Muun muassa kaupungistumisen ja ilmastonmuutoksen takia monen hankkeen aika on nyt, mutta pelkästään valtion budjettirahoituksella miljardihankkeita ei saada käyntiin ajoissa. Yhtiömallilla hankkeisiin on mahdollista saada myös yksityistä rahoitusta ja siten nopeuttaa niiden käynnistymistä.

Osakeyhtiömallin käyttökelpoisuutta infrahankkeissa selvittänyt valtiovarainministeriön työryhmä sai työnsä päätökseen 20. joulukuuta.

”Suomessa ei ole aiemmin laajasti selvitetty tai kokeiltu osakeyhtiöitä infrahankkeiden toteuttajina. Työryhmä on nyt hahmotellut toimintamallin, ja seuraavaksi on tärkeää valita jokin hanke tai hankkeita yhtiökokeiluun. Tämän tulisi tapahtua viimeistään ensi kevään hallitusohjelman laadinnan yhteydessä”, Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell sanoo.

Uusia infran rahoitustapoja tarvitaan kipeästi, sillä Suomen liikenneverkossa on miljardien eurojen korjaus- ja kehittämisvaje. Verkko ei enää vastaa ilmastonmuutoksen, kaupungistumisen, työvoiman liikkuvuuden ja teollisuuden kuljetusten nykyvaatimuksiin. Aiempaa useampi iso liikennehanke pitää saada käyntiin tehokkaasti ja nopeasti.

”Nyt viimeistään liikennehankkeet pitää nähdä kestävinä investointeina eikä menoreikinä. Hankkeet tukevat ilmastotavoitteisiin pääsyä ja maan kilpailukykyä. Esimerkiksi kasvukeskusten sisäisten ja niiden välisten liikenneyhteyksien puutteet korjaamalla päästöt pienenevät ja saadaan aikaan kasvua. Yhtiömuotoisesti pitkäkestoiset hankkeet toteutuisivat myös entistäkin laadukkaammin ja kustannustehokkaammin”, Randell perustelee.

Monenlaiset toimijat mukaan infran rahoitukseen

Osakeyhtiömallilla keskeisiä liikennehankkeita voitaisiin saada käyntiin nopeammin kuin pelkällä julkisella rahalla. VM:n työryhmän mukaan suuria väylähankkeita voitaisiin toteuttaa esimerkiksi valtion ja kuntien omistaman osakeyhtiön avulla.

Yhtiö voisi suunnitteluttaa tai rakennuttaa hankkeen ja jatkaa valmiin kohteen ylläpitäjänä ja omistajana, tai yhtiö voidaan purkaa rakentamisen jälkeen.

Infrahankkeiden rahoittamiseen pystyttäisiin joustavasti kanavoimaan verorahojen lisäksi esimerkiksi käyttäjämaksuja, EU-tukia sekä hankkeen aikaansaamaa kiinteistöjen arvonnousua ja taloushyötyjä.

”Hankkeesta hyötyviä rahoittajia voisivat olla esimerkiksi yritykset, jotka saisivat etua hankkeen myötä parantuvasta väylästä, liittymästä tai uudesta asemasta alueellaan. Osakeyhtiömalli mahdollistaisi monenlaisten toimijoiden osallistumisen infran rahoitukseen”, RT:n infratoimialan johtaja Paavo Syrjö tiivistää.


LISÄTIEDOT:

Aleksi Randell, puh. 09 1299 201, etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi
Paavo Syrjö, puh. 040 560 1803, etunimi.sukunimi@infra.fi

Valtiovarainministeriön tiedote 20.12.2018

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä