Rakennusalalla työskenteleville uusi kosteudenhallinnan e-oppimisratkaisu

Kosteudenhallinta on yksi rakennusprosessin tärkeimpiä asioita. Tietoa asiasta on, mutta parannustakin tarvitaan.

Kosteudenhallinnasta on saatavilla runsaasti tietoa ja määräyksetkin ovat kunnossa, mutta haasteena on tiedon levittäminen ja hyödyntäminen. Näiden puutteiden korjaamiseksi ala on nyt ottamassa seuraavaa kosteudenhallintaloikkaa. RT:n uudessa hankkeessa tavoitteena on tuottaa verkossa toimiva oppimisympäristö, kosteudenhallinnan e-oppimisratkaisu, samaan tapaan kuin työturvallisuudessa jo käytössä olevassa ePerehdytyksessäkin on.

Uutta kosteudenhallinnan oppimisympäristöä suunnitellaan laajalle käyttäjäkunnalle. Kosteudenhallinta koskee kaikkia tilaajasta rakennuksen loppukäyttäjään saakka. Tietoa tarvitsevat yhtä lailla rakentajat, tilaajat, rakennuttajat, suunnittelijat kuin rakennusten huoltajatkin.

Rakennusten kosteusongelmissa kyse on rakennetun ympäristön lisäksi usein ihmisten terveydestä ja hyvinvoinnista, ja vahingot ovat myös rahassa mitattuna merkittäviä. Rakennusalan imagoon kosteusongelmat ovat ehtineet aiheuttaa suuren läiskän.

RT:n jäsenyrityksistä hankkeen veturina toimii Peab, joka on muun muassa ilmoittanut kouluttavansa koko henkilöstönsä kosteudenhallintaan ja ottavansa käyttöön Kuivaketju10 -toimintamallin.

”Asia on tärkeä, koska rakennusalan maine on taannoin julkaisemamme tutkimuksen mukaan suuren yleisön silmissä todella huono. Se on jopa huonompi kuin mitä uskoimme sen olevan. Saman tutkimuksen mukaan kosteudenhallinta on ihmisten suurin huolenaihe rakennusalaan liittyen ja sen vuoksi myös merkittävin yhteinen haasteemme”, korostaa aiheen merkitystä Peabin toimitusjohtaja Mika Katajisto

Rakennusalalla on jo tehty paljon kosteudenhallinnan eteen. Viime vuonna alan etujärjestöt sitoutuivat yhdessä edistämään kosteusongelmien torjuntaa rakennushankkeissa ja Kuivaketju10:n käyttöä. Kosteudenhallinta on myös ollut yksi pitkään jatkuneen RT:n Laatupolku-hankkeen kärkiteemoja. Rakentamisen kosteudenhallinnasta löytyy paljon tietoa, esimerkiksi kosteudenhallinta.fi– ja Kuivaketju10.fi -sivustoihin koottuna.

”Vuoden 2018 alussa tulivat voimaan uudet kosteudenhallintaan liittyvät määräykset. Ne ovat ihan riittäviä tällä hetkellä ja hyvällä tasolla, niitä ei tarvitse mennä muuttamaan”, sanoo erityisasiantuntija Jani Kemppainen Talonrakennusteollisuudesta.

Kosteudenhallintaperehdytyksen hanketta vie eteenpäin Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO yhdessä yritysten kanssa. Mukaan on lähtenyt 12 rakennusalan suurimpiin kuuluvaa yritystä, ja vielä mahtuu mukaan. Hankkeen ohjausryhmä järjestäytyy 16.1.2019 ja tarkoitus on tuottaa e-oppimisratkaisu nopeassa tahdissa. Vuonna 2019 laaditaan ensin osakurssit työmaille ja sen jälkeen kohderyhmää laajennetaan. Mukaan pääsevät kaikki halukkaat, talkoisiin voi ilmoittautua sähköpostilla heidi.husari@rateko.fi 

Tervetuloa! 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä