Virasto uudisti rohkeasti hankintakäytäntöjään

Liikennevirasto ja ELY-keskukset ottavat käyttöön uuden teiden hoidon urakkamallin. Tavoitteena on, että hoito tehostuu ja tarpeisiin voidaan reagoida aiempaa joustavammin. INFRAn asiantuntijan mukaan siirtyminen kerralla uuteen yksittäisten pilotointien sijaan on rohkea teko. Uudistuksissa on kuunneltu alan toimijoiden kokemuksia ja näkemyksiä.

Uudessa mallissa aiemmin alueurakoiden talvihoidossa käytetty kokonais- ja yksikköhinta korvautuu urakan tavoitehinnalla. Pääurakoitsijan palkkio sovitaan urakkasopimuksessa, ja tilaaja maksaa tehdyt työt urakoitsijalle toteutuneen työn perusteella. Jos urakan tavoitehinta ylittyy, tilaaja maksaa 70 prosenttia ylittyneistä kustannuksista. Tavoitehinnan alittuessa pääurakoitsija saa 30 prosenttia alituksen suuruudesta. Kaikki urakassa syntyvät kustannukset ovat tilaajan nähtävissä, eli noudatetaan ”Open Book” -periaatetta.

Laadun painoarvo urakoitsijan valinnassa kasvaa. Hinnan painoarvoa on laskettu. Uutta on myös urakoitsijan tarjouksessaan antamat sitoumukset, jotka koskevat muun muassa toiminnan onnistumista ja kehittämistä. Sitoumuksien toteumaa seurataan urakan aikana, ja pääurakoitsija voi saada niistä bonusta tai sanktioita. Tilaaja ja urakoitsija toimivat kiinteässä yhteistyössä urakan parhaaksi.

Miten näin edistykselliset hankintakäytännöt syntyivät? 

Takana vuorovaikutusta, avoimuutta ja yhteistyötä

”INFRA ry jäsenurakoitsijoineen on ollut aktiivisesti mukana uuden urakkamallin kehittämisessä. On ollut hienoa huomata, että Liikennevirastolla on aitoa halua kuunnella alan toimijoita ja siten päästä toimivaan lopputulokseen. Siirtyminen kerralla kaikissa uusissa alueurakoissa uuteen malliin yksittäisten pilotointien sijaan on virastolta rohkea teko. Kiitos siitä”, INFRAn asiantuntija Ari Kähkönen antaa tunnustusta.

Uudessa mallissa on Kähkösen mukaan merkittävää aliurakoitsijoiden huomioiminen ja heidän toimintaedellytystensä varmistaminen. Tarjoajan antamista laatulupauksista puolet koskee alihankintaa.

”Tavoitteena on muun muassa varmistaa aliurakoitsijoiden osaaminen, toimivat alihankintasopimukset ja aliurakoitsijoiden mahdollisuus bonuksiin ennakkoon määritellyin pelisäännöin. Vuosittain alihankkijoille tehtävällä kyselyllä kartoitetaan, miten nämä ovat käytännössä toteutuneet”, Kähkönen kertoo.

”Uudet mallit eivät ole kerralla valmiit. Ne vaativat särmien hiomista kokemuksen kertyessä seuraavalla kilpailutuskierroksella. Malleja kehitetään muun muassa INFRAn ja Liikenneviraston hankinta-asiakirjoja kehittävässä työryhmässä.”

LISÄTIEDOT
Johtava asiantuntija Pekka Rajala, puh. 0295 34 626, pekka.rajala@liikennevirasto.fi
sekä Ari Kähkönen ja INFRAn toiminnanjohtajat piiriyhdistyksissä, ks. www.infra.fi/yhteys 

Verkossa
Teiden kunnossapidon kilpailutus > 
Maanteiden talvihoidon menetelmätieto > 
Talvihoidon uudet toimintalinjaukset > 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä