Maksuton mobiilisovellus sujuvoittaa turvallisuushavaintojen tekemistä ja hyödyntämistä

Rakennusteollisuus RT:n jäsenyritysten ja niiden kumppaniyritysten johdon halutaan tänä vuonna sitoutuvan siihen, että turvallisuushavaintomenettely otetaan työpaikoilla aktiiviseen käyttöön. Nyt yritysten käyttöön on maksutta tarjolla mobiilisovellus, joka helpottaa havaintojen keräämistä ja käsittelyä.

Rakennusteollisuus RT julkaisee kevään turvallisuusviikosta alkaen nettisivuillaan listaa niistä yrityksistä, jotka ovat sitoutuneet turvallisuushavaintojen tekemiseen. Sivuilta löytyy myös linkki, josta pääsee lataamaan omaan käyttöönsä maksuttoman mobiilisovelluksen.

Työturvallisuus ei parane, elleivät kaikki ole sitoutuneet asiaan, ja turvallisuushavainnot ovat yksi tehokkaimmista keinosta ehkäistä työtapaturmiaSellaisilla työpaikoilla, joissa turvallisuushavaintomenettely on jo käytössä, tapahtuu muita vähemmän työtapaturmia. Siitä huolimatta rakennusalalla havainnoidaan vielä melko laiskasti työympäristön puutteita.

”RT:n kuukausittaisen kyselyn perusteella jäsenyrityksissä tehdään noin 700 havaintoilmoitusta miljoonaa työtuntia kohden. Se on liian vähän, sillä eniten ilmoituksia tekevissä yrityksissä vastaava suhdeluku on reilusti yli 3 000. Johdon sitoutumisella halutaan saada asiaan vauhtia”, sanoo Talonrakennusteollisuus ry:n turvallisuusasiantuntija Juha Suvanto. Luvuissa on mukana sekä oman että ulkopuolisen työvoiman tunnit ja turvallisuushavainnot. 

Suhdeluvun saat laskettua kaavasta: havainnot kpl x miljoona / tehdyt työtunnit kpl 

Lisäksi kolme neljästä RT:n jäsenyrityksestä ilmoittaa, että turvallisuushavaintoja ei tehdä niissä lainkaan. Yksi tehokas keino havainnoinnin saamiseksi konkreettiseksi osaksi yrityksen toimintaa, on vaaratilanneilmoitusten liittäminen mukaan yrityksen tulostavoitteisiin.

Havainnot osaksi turvallisuuskulttuuria

”Turvallisuuteen kuuluu myös se, että luodaan työympäristöön välittämisen kulttuuria. Siinä edistetään paitsi omaa, myös työkavereiden ja yhteistyökumppaneiden turvallisuutta. Jokaisen meistä tulisi olla aktiivinen toimija havainnoimaan turvallisuuspuutteita, ottamaan vastuun niiden raportoinnista ja keskustelemaan työturvallisuudesta”, muistuttaa RT:n turvallisuusryhmän puheenjohtaja, Skanska Oy:n turvallisuuspäällikkö Antti Leino.

Rakennusteollisuus RT kerää nettisivuillaan turvallisuusviikosta alkaen jäsentensä sitoutumisia turvallisuushavaintojen tekoon. Jotta turvallisuushavaintojen tekeminen tapahtuisi helposti, tarjoaa RT jäsenyritystensä ja näiden aliurakoitsijoiden käyttöön maksutonta mobiilisovellusta. Työpaikalla kierrettäessä havainnot on helppo tehdä esimerkiksi puhelimella.

”Asennoituminen ratkaisee käyttäytymistä. Liian usein törmää siihen, ettei ymmärretä turvallisuuden olevan osa toiminnan laatua. Ei-toivotut tilanteet, kuten onnettomuudet ja tapaturmat, heikentävät suoraan työmaan tuottavuutta. Pahimmillaan tuottavuus putoaa nollaan vakavan tapaturman johdosta. Järjestykseen ja siisteyteen panostamalla parannetaan paitsi turvallisuutta ja tuottavuutta, myös työviihtyvyyttä. Siitä on hyvä lähteä liikkeelle”, Leino pohtii.

Johto sitoutuu turvallisuushavaintojen tekoon

Lisätiedot:

Turvallisuusasiantuntija Juha Suvanto, Talonrakennusteollisuus ry, puh. 050 344 9669
Tiedottaja Tommi Ahlberg, Rakennusteollisuus RT ry, puh. 050 354 7114
Turvallisuuspäällikkö Antti Leino, Skanska Oy, puh. 040 866 8551

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä