Vuoden 2017 turvallisimmat infratyömaat ovat selvillä

Valtakunnan turvallisimmat infratyömaat on nimetty nyt kolmatta kertaa.

Turvallisia infratyömaita esiin nostamalla halutaan paitsi palkita esimerkillisiä työmaita, myös kiinnittää huomio työturvallisuuden kehittämiseen sekä lisätä maa- ja vesirakennusalan turvallisuustason mittaamiseen kehitetyn MVR-mittarin käyttöä. Samalla tuetaan Nolla tapaturmaa rakennusteollisuudessa 2020 -tavoitetta. Turvallisimmat infratyömaat palkitsee joka toinen vuosi Rakennusteollisuus RT:ssä infratoimialaa edustava INFRA ry. 

Turvallinen infratyömaa 2017 -palkitut:

Maanalaisen rakentamisen sarja
1. Suomenlinnan tunnelihanke, Helsinki / YIT Rakennus Oy

Maanpäällisen rakentamisen sarja
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
1. Koksikatu ja Vilhonvuorenkadun jatkeen länsiosa, vaihe 1, Helsinki / YIT Rakennus Oy
2. Tuuliniitty, Espoo / Graniittirakennus Kallio Oy
3. Espoonväylän leventäminen välillä Kehä III – Espoonjoki, Espoo / Lemminkäinen Infra Oy
Kunniamaininta: Vaihtoliikenteen kapasiteetin kehittäminen (VLK), Asematason allianssi, Vantaa / Destia Oy

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
1. Vt 4 ja Vt 13 parantaminen Huutomäen kohdalla, Äänekoski / Graniittirakennus Kallio Oy
2. Raitiotieallianssi – Lohko 2, Kaleva / YIT Rakennus Oy

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (sama MVR-tulos molemmilla)
1. Läjitysaltaat, Maarakennusurakka 1, Oulu / Lemminkäinen Infra Oy
2. Kuonajoen silta, Haapajärvi / Skanska Infra Oy

Miten mittaus tehtiin?

Työmaiden turvallisuustason mittasivat aluehallintovirastojen tarkastajat MVR-mittarin avulla. Mittaukset olivat osa AVIen normaalia tarkastustoimintaa. Viranomaiset tarkastivat myös työmaiden työntekijäluettelon ajantasaisuuden sekä tunnistekortit.

MVR-mittauksessa mittaaja kiertää työmaalla ja kirjaa ylös työturvallisuuteen liittyvät havainnot sen mukaan, onko asia kunnossa (=”oikein”), vai vaaditaanko korjaustoimia (=”väärin”). Taso on suhteellinen luku, jossa kunnossa olevien asioiden määrää verrataan korjattavien asioiden määrään, ja tuloksena on prosenttiluku. Jos taso on 95 prosenttia, mitatuista asioista on 95 prosenttia kunnossa.

Kunkin AVIn alueelta palkittiin työmaat, joiden mittaustulos oli vähintään 95 prosenttia. Kunniamaininnan sai, jos jäi palkintosijojen ulkopuolelle, mutta tulos oli silti 95 prosenttia tai yli. Vuonna 2017 mittausten keskiarvo oli 92,6 prosenttia.

Turvallisinta infratyömaata etsittiin myönteisessä hengessä standardoitua mittaria käyttäen. Sääntöjen mukaisesti alle 95 prosentin jääviä tuloksia ei julkaista. Tärkeintä on mukaan lähteneiden yritysten oman toiminnan kehittyminen.

Ruusuja ja risuja

Vakavien tapaturmien vaara oli kilpailuun osallistuneiden yritysten työmailla edelleen vähentynyt. Kaivantojen sekä kallioleikkausten ja -kattojen sortuma- ja romahdusvaarat oli järjestelmällisesti poistettu. Kaivannot oli tuettu ja kallioleikkaukset oli tarvittaessa lujitettu. Putoamisvaaroista annettiin yhteensä kuusi toimintaohjetta.

Henkilökohtaisten suojaimien käyttö oli hyvällä tasolla, joskin kaikilla veden äärellä työskennelleillä ei ollut paukkuliivejä. Erityisen moitittavaa oli, että paukkuliivejä ei ollut työnjohtajillakaan. Myös silmäsuojien käyttämisessä havaittiin puutteita.

Työntekijäluettelot olivat ajantasaisia ja asianmukaisia. Tähän on vaikuttanut myös infra-alalle vakiintunut sähköinen kulunvalvonta ja yrityskohtaiset ohjeet perehdyttämisestä sekä kulkuluvan myöntämisestä.

Vaikka MVR-indeksi on vakiintunut korkealle tasolle, risuja infratoimiala sai turvallisuuteen liittyvien innovaatioiden puuttumisesta. AVIen tarkastajat eivät raportoineet yhtään turvallisuutta parantavaa hyvää käytäntöä tai teknistä innovaatiota.

LISÄTIEDOT:
Ari Kähkönen, INFRA ry, puh. 050 511 6770
Jukka Hietavirta, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, puh. 040 762 5360

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä