Visiona maarakentamisen kiertotalousalusta

Talon- ja infrarakentamisen johtava konsulttiyhtiö Sitowise tiivisti yhteistyötään Maapörssin kanssa, koska sen tavoitteena on laajentaa toimintaansa nettipalveluihin. Yrityksellä on myös haluja olla edistämässä kierrätystä maarakentamisessa.

Teksti: Kaisa Salminen
Kuva: Seppo Närhi

Sitowise osti Maapörssin vuoden 2017 marraskuussa. Saman vuoden keväällä tapahtui myös kokoluokkaa suurempi järjestely, kun Sito ja Wise Group yhdistyivät Sitowiseksi.

Sito oli ollut jo sitä ennen rakentamassa nettipohjaisia liikennepalveluja yhteistyössä kuntien kanssa Mobility as a Service -hankkeessa.

Maarakennusalalle haluttaisiin kehittää vastaavanlaista kiertotalousalustaa helpottamaan maa-ainesten kierrätystä.

”Tutkimme yhdessä Maapörssin ja kuntien kanssa, mitä mahdollisuuksia 5G ja esineiden internet voisivat tarjota tähän. Tulevaisuudessa maailma on hyvin erilainen; tiedämme esimerkiksi täsmälleen, missä maarakennuskoneet ja kuormat liikkuvat, sekä mitä maa-aineksia ne sisältävät”, Sitowisen kiertotaloustoimialan johtaja Eija Ehrukainen visioi.

Jo lähempänä tulevaisuudessa tavoitteena on edistää rakennushankkeiden ylijäämämaiden kuten saven hyötykäyttöä konkreettisilla yhteistyöhankkeilla.

”Sitowise suunnittelee ja valvoo kiertotalouden hankkeita sekä hakee lupia ja tekee Mara-ilmoituksia. Maapörssi järjestää hankkeisiin nettipalvelunsa kautta massoja tarpeen mukaan. Periaatteenamme on avoimuus, eli otamme massoja lähtökohtaisesti vastaan keneltä vain”, Ehrukainen havainnollistaa yhteistyötä.

Kierrätyspuisto vaihemaakuntakaavaan?

Ensimmäinen yhteinen hyötykäyttökohde löytyi Sipoon ampumaradasta, jonka kaoottinen tilanne symboloi Ehrukaisen mielestä ylijäämätilannetta pääkaupunkiseudulla laajemminkin; tarjontaa löysistä savimaista oli heti niin paljon, että kohde oli pakko laittaa syksyllä 2017 tilapäisesti kiinni.

”Kiertotalous maarakentamisessa alkaa toimia kunnolla vasta sitten, kun Sipoon kaltaisia kohteita on riittävästi. Käymme parhaillaan neuvotteluja useiden tahojen kanssa ja luulen, että maarakennusala alkaa olla yhä enemmän valmis miettimään vaihtoehtoisia ratkaisuja. Yksittäisten hankkeiden avulla tätä ongelmaa ei kuitenkaan ratkaista, vaan maa-ainesten hyötykäyttöä pitää alkaa suunnitella jo kaavoitusvaiheessa”, hän korostaa.

”Nythän esimerkiksi vaihemaakuntakaavoja on tehty jätehuollolle. Miksei tehtäisi vaihemaakunta-kaavaa, jossa mietittäisiin samalla sekä louheiden että savimaiden käsittely kuntoon? Miksei voisi kaavoittaa esimerkiksi kierrätyspuistoja?”

Allianssimallilla win-win-tilanteeseen?

Sitowise ja Maapörssi tekevät yhteistyötä muun muassa Vantaan kanssa, joka on ilmoittanut olevansa kiertotalouskunta. Se tarkoittaa Vantaan projekti-insinööri Jukka Hietamiehen mukaan resurssiviisautta – eli käytännössä sitä, että 70 prosenttia purkumateriaalista kierrätetään. Lisäksi massatasapainoon on alettu panostaa kaavoituksessa.

Vantaan kunnianhimoisena tavoitteena on jättää kaikki rakentamisessa syntyvät massat lähelle rakentamisaluetta ja käyttää ne esimerkiksi puistoihin, pihoihin ja parkkipaikkoihin.

”Yijäämämaita ei kannata enää viedä maankaatopaikoille, koska ne menevät joka tapauksessa kiinni jollain aikavälillä. Lisäksi tarkoitus on ryhtyä stabiloimaan pehmeikköjä jätteenpolttolaitosten ja teollisuuden sivutuotteilla”, Hietamies kertoo.

”Haasteita tuo se, että Vantaalla ei ole juuri omia maa-alueita. Lisäksi yksityinen urakoitsija haluaa viedä helposti kierrätettävät louheet pois kaava-alueelta ja jättää sinne vaikeasti kierrätettävät savet. Järkevämpää olisi, jos kaikki hyötyisivät. Siinä mielessä allianssimalli voisi sopia hyvin kiertotalouden kaavoitushankkeisiin.”

Lue lisää Sipoon ampumaradan kunnostushankkeesta >

Juttukokonaisuus on julkaistu aiemmin Infra-lehdessä 1/2018 
Lehti on INFRAn jäsenten jäsenetu >

Sitowise on INFRAn yhteistyöjäsen

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä