10 kysymystä Aleksi Randellille

Aleksi Randell aloitti RT:n toimitusjohtajana 9.11.2017. Randell siirtyi tehtävään Turun kaupunginjohtajan paikalta.

1. Kuvaile kolmella sanalla, millaisen toimitusjohtajan RT sinusta saa?

RT saa minusta määrätietoisen, avoimen ja asioista kiinnostuneen toimitusjohtajan.

2. Mikä sai sinut lähtemään Rakennusteollisuuden leipiin?

Jo ennen tätä mahdollisuutta olin ajatellut, että tulevien vuosien aikana voisin siirtyä uusiin tehtäviin. Kun keskustelut RT:n kanssa käynnistyivät, heti alussa tuntui siltä, että tarjolla on kiinnostava ala, ja että tässä työssä on paljon sellaisia elementtejä, joiden parissa olen työskennellyt aikaisemmin. Toisaalta tehtävä tarjoaa paljon uusiakin näkökulmia; haluan aina oppia uutta ja työskennellä myös uusien asioiden parissa. Rakennusalan suhteen olo on ollut hyvä aivan alusta alkaen.

3. Millä tavoin rakentaminen ja rakennusala ovat sinulle entuudestaan tuttuja?

Turun kaupunginjohtajana olen saanut olla hyvinkin paljon mukana monissa rakentamiseen liittyvissä asioissa, niin infran kuin talonrakentamisenkin puolella. Monta vinkkeliä alaan on tullut tutuksi, kuten edunvalvonta, sääntely, kaupunkikehitys ja niin edelleen. Olen myös lähtöisin yrittäjäperheestä – isoisäni perusti 30-luvun lopulla saneeraus- ja maalausliikkeen sekä sähköliikkeen, joten jo aivan pienestä pitäen, keittiön pöydän äärestä käsin, olen päässyt alaa seuraamaan. 

4. Mikä on tärkein oppisi kaupunginjohtamisen ajalta uuteen tehtävääsi?

Sen olen oppinut, että tavoitteet pitää pystyä asettamaan selkeästi ja käydä ne yhdessä läpi tarvittaessa niin monta kertaa, että kaikki osapuolet ymmärtävät ne samalla tavalla. Yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa ja päätöksenteossa korostuu usein se, miten ja millaisten etappien kautta lopullisiin tavoitteisiin päästään. Uskon että myös rakennusteollisuuden asioita edistettäessä juuri tähän miten-kysymykseen tulee kiinnittää erityistä huomioita.

5. Mihin tahdot nyt eniten vaikuttaa rakennusteollisuuden edustajana?

Kaupunginjohtajana olen tietysti ollut tekemisissä kaavoituksen kanssa hyvin laajasti ja MRL:n kokonaisuudistus on käynnissä – meidän pitää pystyä vaikuttamaan siihen, että kaavoituksesta saadaan nykyistä huomattavasti sujuvampaa ja toimivampaa. 

Olen niin ikään nähnyt tarpeen aivan uudenlaisille toteuttamis-, kumppanuus- ja rahoitusmalleille, koska monilla organisaatioilla investointien ja rakentamisen tarve on suurempi kuin olemassa oleva käyttötalous. Tarve uusille malleille on sekä valtion että kaupunkien ja kuntien hankkeissa. Niiden avulla hankkeita voidaan nopeuttaa ja niitä voidaan tehdä aikaisempaa enemmän. Samalla niitä voidaan tehdä laadukkaammin, joka on tietenkin tärkeää niin rakennuttajien, rakentajien kuin asiakkaidenkin näkökulmasta.

6. Mitä asioita haluaisit muuttaa rakennusalalla?

Alan maine kaipaa parannusta etenkin suuren yleisön keskuudessa. Usein on niin, että ne, jotka ovat enemmän tekemisissä asioiden, alan osaajien ja asiantuntijoiden kanssa, tuntevat alaa paremmin ja näin ollen myös heidän käsityksensä siitä on parempi. Mutta ei tietenkään riitä, että olemme niin sanotusti yksin oikeassa, jos maineen kanssa on ongelmia, kuten rakennusalalla on. Meidän täytyy yhdessä paneutua ja panostaa siihen, että myös suuri yleisö tulee tuntemaan alaa paremmin ja sen myötä mielipiteet muuttuvat positiivisempaan suuntaan. 

Toinen asia, jonka haluan nostaa esiin, on alan uudistuminen ja digitalisaatio sekä sen tuomat mahdollisuudet tehdä asioita kokonaan uudella tavalla. Pidemmällä aikavälillä myös se tulee varmasti nostamaan kustannustehokkuutta ja laatua.

RT:n viime vuonna valmistunut strategia antaa selkeän lähtökohdan sekä toimialan että toimintaympäristön kehittämiseen. Strategia on mielestäni hyvin kiinni ajassa ja siinä on otettu huomioon keskeiset yhteiskunnalliset haasteet ja ilmiöt.

7. Mitä odotat uudelta työltäsi RT:llä?

Odotan, että saan itse kehittyä ammatillisesti, oppia uutta ja perehtyä mielenkiintoisiin asioihin. Ennen kaikkea haluan päästä tapaamaan uusia ihmisiä ja osaajia.

8. Olet nyt elävä esimerkki työssäkäyntialueiden laajentumisesta. Meinaako turkulainen helsinkiläistyä vai odotatko Tunnin junaa?

Taisin itse asiassa olla ensimmäinen, joka käytti kyseistä ”Tunnin juna” -brändiä Ratapäivillä Turussa joitakin vuosia sitten. Ajoin asiaa voimakkaasti työssäni kaupunginjohtajana ja RT:n toimitusjohtajana saan sitä myös jatkaa. 

Kun on Heidekenillä Turussa syntynyt, niin se yleensä tarkoittaa sitä, että on hyvin turkulainen, mutta ainakin osittainen helsinkiläistyminen tässä on tietenkin vaarana. Kahdessa kaupungissa varmasti jatkossa asutaan, pääasiallisesti arkipäivät Helsingissä.

9. Missä ja miten löysäät kravattiasi?

Viihdyn hyvin luonnossa, sekä Turun saaristossa että erityisesti talvisin pohjoisessa. Kun päivät istuu toimistossa ja kokouksissa, niin vapaa-ajalla on hyvä päästä ulos ja luontoon. Myös ystävät ovat minulle tärkeitä, yksi tapa rentoutua on yhdessäolo ja matkat ystävien seurassa. 

10. Millaisia terveisiä lähetät entisille kollegoillesi, kunnanjohtajille ympäri Suomen?

Pidetään tiiviisti yhteyttä, rakennusteollisuuden perspektiivistä asioita katsoen! Monet asiat tämän pöydän takaa katsottuna ovat hyvin samanlaisia kuin kunnanjohtajan roolista käsin. Meillä tulee varmasti olemaan paljon yhteistyömahdollisuuksia, keinoja lisätä kestävää kasvua ja mahdollisuuksia vaikuttaa sekä valtion että päättäjien suuntaan. Pidetään yhteisenä tavoitteena sitä, että saadaan hyviä ratkaisuja aikaan sekä alueellisesti että valtakunnallisesti.

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä