Lattioiden muovimattoemissioiden torjuminen -tutkimus käynnistyy

Lattiapinnoitteiden aiheuttamista sisäilmaongelmista ei olla kokonaan päästy eroon, vaikka kosteudenhallintaan on kiinnitetty rakentamisessa viime vuosina erityistä huomiota. Käytäntö on osoittanut, että väärät tuotevalinnat ja sopimattomat tuoteyhdistelmät saattavat aiheuttaa eri materiaalien reagoimisen kemiallisesti keskenään siten, että ne muodostavat terveydelle haitallisia yhdisteitä.

Muovipäällysteisissä lattioissa on ilmennyt kosteudenhallintatoimista huolimatta lattianpäällysteiden, kiinnitysliimojen ja tasoitteiden hajoamista betonin alkalisen kosteuden vaikutuksesta. Tästä johtuen on syntynyt laatuvirheitä, joiden korjauskustannukset ovat yleensä huomattavia, koska pintamateriaaleja, sekä osin myös alusrakenteita, on jouduttu vaihtamaan ja tilojen käyttäjät sijoittamaan väistötiloihin. 

Rakennusteollisuus on käynnistänyt vuoden 2017 alusta tutkimushankkeen, jonka tavoitteena on lisätä tietoa materiaalien kosteusteknisistä (kuten vesihöyrynvastus) ja kemiallisista ominaisuuksista sekä estää tämän tyyppisten virheiden syntyminen. Hankkeessa selvitetään muovipäällysteisten lattioiden vaurioitumiseen vaikuttavia tekijöitä ja vaurioprosesseja sekä määritetään keskenään toimivia materiaaliyhdistelmiä. 

Tutkimuksesta vastaa Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Rakennustekniikan laboratorio. Laboratoriotutkimuksen vaurioitumisen mekaanisista ja fysikaaliskemiallisista analyyseistä toteuttaa TTY:n Materiaaliopin laboratorio. 

Hankkeen rahoittajia ovat Talonrakennusteollisuus ry, Betoniteollisuus ry, Lattian- ja seinänpäällysteliitto ry sekä useita materiaalintoimittaja ja valmistajayrityksiä sekä urakointiyrityksiä. Hanke kestää noin vuoden.

Lisätietoja

  • Jani Kemppainen
  • asiamies
  • jani.kemppainen(@)rt.fi
  • puh. 040 541 8090, 09 129 9284
Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä