Infrarakentajilta troppeja kunnille

Infrarakentajat tarjoavat troppeja kuntien talousahdinkoon. Rohtoon kuuluu rivakkaa rakentamista, huolenpitoa kunnan omaisuudesta ja monta kaivinkoneen kauhallista kumppanuutta. Paneutumalla infraan kunta saa kasvun alulle ja luo hyvinvointia.

Maa- ja vesirakennusalan yrittäjät kokoontuvat parhaillaan Joensuussa INFRA ry:n Liittopäivillä. Viikonlopun aikana Pohjois-Karjalassa keskustellaan etenkin kuntien tilanteesta. Infayrittäjillä on paljon rohtoja, joilla kuntatalous piristyisi.

Pane infra iskukuntoon!

Laadukkaat tekniset verkostot sekä hyvät väylät ja joukkoliikenneratkaisut houkuttelevat ympärilleen asuntoja ja yritystoimintaa – siis verotuloja.

Yksityiset maarakennusurakoitsijat kehottavat kuntia inventoimaan infransa ja sen kunnon. Ajantasatiedon avulla yhdyskuntatekniikan korjausvelka saadaan hallintaan kustannustehokkaasti ja kunta voi alkaa miettiä investointeja, jotka mahdollistavat kasvun ja hyvinvoinnin.

Ota hankinnat haltuun!

Yhdyskuntatekniikan hankinnoilla vaikutetaan pitkään kunnan menestymis- ja kasvusuunnitelmiin. Isoja väylähankkeita, elintärkeää teknistä verkostoa tai korjausvelkaa ei hoideta otona mustekynätilausten ohessa.

Urakoitsijat esittävät, että kunnat ottaisivat kumppaneita tuekseen. Hankintoja voi kehittää ja yhtenäistää muiden kuntien ja alan yritysten kanssa. Kun paikallismarkkinat alkavat toimia, osaajat ovat lähellä ja kunnan verokertymä paranee.

Väännä tehot tappiin!

Lopuksi urakoitsijat huomauttavat, että kun tekniset palvelut toteutetaan kunnan omana työnä, henkilöstö- ja konemäärä on vakio, vaikka käyttötarve vaihtelee. Tuore selvitys osoittaa, että oma palvelutuotanto teknisellä sektorilla lisää kunnan menoja ja sitoo huomattavasti pääomia, joiden tuottoa ei kuitenkaan seurata. Vaihtoehtona on hankkia palvelua markkinoilta vain tarpeeseen.

Selvitys: Kuntateknisissä töissä paljon tutkimatonta säästöpotentiaalia

LISÄTIEDOT: 
www.infra.fi/resepti 
Paavo Syrjö, toimitusjohtaja, INFRA ry
etunimi.sukunimi(a)infra.fi @PSyrjo 040 560 1803

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä