Kohti turvallisempaa vuotta 2015

Turvallisuudesta tinkiminen ei saa enää vuonna 2015 olla kilpailutekijä hankinnoissa. Urakoitsijalta vaadittujen, työmaan turvallisuutta parantavien toimenpiteiden hinta ei saa vaikuttaa toteuttajan valintaan kilpailutuksissa.

Kuolemaan johtaneilta työtapaturmilta ei vältytty vuonna 2014 infratyömailla. Kaksi työntekijää kuoli tukemattomaan viemärikaivantoon jäätyään maansortuman alle. Murskauslaitosta siirtokuntoon purkamassa ollut työntekijä kuoli pudottuaan 3 metrin korkeudesta päälleen maahan. Kerrostalotyömaalla työntekijä joutui kaivinkoneen ruhjomaksi ja kuoli saamiinsa vammoihin.

Lisäksi vakavia onnettomuuksia ja vaaratilanteita on tapahtunut useasti.

INFRA ry:ssä toimivat infra-alan urakoitsijat ovat panostaneet työturvallisuuden parantamiseen. Vuonna 2015 vakavia onnettomuuksia ei haluta enää nähdä. Tähän tarvitaan myös tilaajien apua.

Rakennustyömaiden hankesuunnittelusta vastaavana ja rakennuttajana on infratöissä useimmiten Liikennevirasto, ELY-keskus tai kunnan rakennuttajaorganisaatio. Rakennuttaja eli työn tilaaja ja kilpailuttaja on avainasemassa turvallisuuden parantamisessa.

Tapaturmat nollaan – kaikki alkaa kilpailutuksesta

INFRA ry esittää, että rakennuttaja kirjaa työmaan tai hankkeen turvallisuusvaatimukset yksiselitteisesti jo tarjouskyselyyn. Kaikilta tarjoajilta tulee edellyttää samoja panostuksia työmaan tai hankkeen turvallisuuteen.

Esimerkiksi asfalttitöissä voidaan edellyttää kaikilta tarjoajilta saattoauton käyttöä vilkasliikenteisissä kohteissa. Kaivantotöitä sisältävien urakoiden tarjouskyselyyn pitää liittyä kaivanto- ja tuentasuunnitelmat, ja tilaajan tulee valvoa, että työt tehdään suunnitelmien mukaisesti.

Liian usein on valittu halpa toteuttaja, jonka edullisuus on perustunut työturvallisuuden tietoisiin laiminlyönteihin. Turvallisuudesta tinkiminen ei saa enää olla kilpailutekijä hankinnoissa. Urakoitsijalta vaadittujen, työmaan turvallisuutta parantavien toimenpiteiden hinta ei saa vaikuttaa toteuttajan valintaan kilpailutuksissa.


LISÄTIEDOT
Toimitusjohtaja Paavo Syrjö, Infra ry, 040-560 1803, paavo.syrjo@infra.fi
Asiantuntija Ari Kähkönen, Infra ry, 050-511 6770, ari.kahkonen@infra.fi

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä