Vaara vaanii kaivannossa

Kaivantotöissä vaanii vakava vaara, joka otetaan usein liian kevyesti. Espoon Mankkaalla sattunut tapaturma on surullinen muistutus tästä tosiasiasta.

Kaksi miestä sai surmansa 9.5.2014 rivitaloyhtiön työmaalla Espoon Mankkaalla. Traagisen työtapaturman aiheutti kaivannon sortuminen rakentajien päälle.

Infra-alan vakavista tapaturmista suuri osa on kaivantotapaturmia. Syynä on yleensä kaivannon sortuminen tai kaivantoon putoaminen. Etelä-Suomen rakennustyömailla tapahtuu keskimäärin yksi vakavaan tapaturmaan johtanut kaivannon sortuma vuosittain. Kolmessa tapauksessa neljästä tapaturman uhri on menehtynyt.

”Sortumahetkellä tekeillä on hyvin usein tavallinen rutiinityö. Pohja- ja perustamisolosuhteet eivät ole olleet tavanomaista vaativampia. Tapaturmia on sattunut myös matalissa, alle kahden metrin syvyisissä kaivannoissa, muun muassa kaukolämpöputkien kaivu- ja asennustöissä”, INFRA ry:n toimitusjohtaja Paavo Syrjö kertoo.

Lähes kaikkien tapausten takana on ollut turvallisuusmääräysten rikkominen. Kaivutyötä ei ole suunniteltu, toteutettu tai valvottu asianmukaisesti.

Työturvallisuuslaki antaa selvät linjat

Lain mukaan rakennustyön suunnittelun ja tuotannon ohjauksesta vastaa rakennuttaja. Sen on laadittava päteviä suunnittelijoita käyttäen turvallisuusasiakirja, jossa arvioidaan kaivantotyön vaarat ja esitetään menetelmät niiden poistamiseksi.

”Oleellista on, että urakoitsijat voivat tarjouslaskentavaiheessa varautua kaivantojen tuennan aiheuttamiin kustannuksiin”, Syrjö muistuttaa.

Työnaikaisesta turvallisuudesta vastaa päätoteuttaja, jonka on laadittava työmaalle turvallisuussuunnitelma ja kaivantosuunnitelma sekä huolehdittava niiden toteutuksesta ja turvallisuustarkastuksista. Aliurakoitsijat ovat vastuussa omien työntekijöidensä turvallisuudesta. Työntekijöillä on oikeus kieltäytyä vaarallisesta työstä.

Tapaturmat ehkäistävissä oikealla tuennalla

”Tapaturmat olisivat estettävissä tukemalla kaivanto oikein. Vain karkeissa maalajeissa kaivannon luiskaaminen tai porrastaminenkin voi riittää, mutta siihen tarvitaan aina maarakennuksen tai geotekniikan asiantuntijan lausunto”, INFRAn turvallisuusasiantuntija Ari Kähkönen sanoo.

”Kaivannon tukeminen on ainoa luotettava menetelmä silloin, kun kaivannon seinämä on pystysuora. Tuennassa käytetään yleisesti teräsponttausta tai valmista tukiseinäelementtiä”, Kähkönen jatkaa.

INFRA ry tuotti yhdessä kumppaniensa kanssa kaivantoturvallisuudesta ohjeen vuonna 2013. Taskukokoisen ohjeen soisi olevan jokaisen rakentajan takataskussa.

”Tapaturmat ovat kamalia tilanteita niin työntekijöille kuin työnantajalle. Toivomme, että Espoon tapauksen tutkinta etenee hyvin ja ala ottaa tapahtuneesta opiksi. Me emme halua enää yhtään tällaista uutista”, Paavo Syrjö päättää.

LISÄTIEDOT:
Paavo Syrjö, toimitusjohtaja, INFRA ry; puh. 040 560 1803
Ari Kähkönen, asiantuntija, INFRA ry; puh. 050 511 6770

INFRA ry on infrarakentamisen ammattilaisten toimiala- ja työnantajajärjestö. 1600 jäsenyritystämme rakentavat ja pitävät kunnossa väyliä, terminaaleja ja elintärkeitä teknisiä verkostoja, joissa kulkee vesi, lämpö, sähkö ja tieto. INFRAn jäsenet tuottavat valtaosan Suomen infrapalveluista. Olemme osa Rakennusteollisuus RT:tä ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK:ta.

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä