Infrarakentajilla tuhti työturvallisuusvuosi

Rakennusteollisuus RT on päättänyt puristaa jäsenyritysten tapaturmat minimiin vuoteen 2020 mennessä. Nolla tapaturmaa -tavoitetta vauhdittaakseen RT:n jäsenliitto INFRA ry on julistanut vuoden 2013 infra-alan turvallisuusvuodeksi.

Turvallisuuden teemavuotena 2013 INFRAssa edistetään voimakkaasti työturvallisuusmittarien käyttöä.

Mittarien avulla eri työmaiden turvallisuustasoa pystytään seuraamaan luotettavasti ja vertailukelpoisesti. Työmaalla käydään läpi mittarissa luetellut turvallisuustekijät ja arvioidaan niiden tilaa selkeällä, kaksiportaisella asteikolla; mitattu asia joko on kunnossa tai se ei ole kunnossa.

INFRA ry edustaa RT:ssä väylien ja teknisten verkostojen rakentajia sekä kiviainestuottajia. Työturvallisuusmittareita on kehitetty kolme erilaista erilaisten infratyömaiden tarpeisiin: mvr-mittari palvelee useimpia maa- ja vesirakentajia, murskamittari kiviainesalan toimijoita ja asfalttimittari asfaltintekijöitä.

Mittareilla saadaan palautetta kehittämisen tueksi. Mvr-mittauksella voidaan tietyin edellytyksin korvata myös lakisääteiset viikkotarkastukset.

Mittari mahdollistaa kisaamisen

Työturvallisuusmittarit ovat mahdollistaneet myös työturvallisuudessa kilpailemisen. Kilpailuilla onkin pitkät perinteet; murskamittariin perustuva kiviainesalan turvallisuuskilpailu järjestetään tänä vuonna kahdeksatta kertaa ja asfalttimittarilla on kisattu jo toistakymmentä vuotta.

Teemavuoden kunniaksi INFRA ry lanseeraa uutuutena valtakunnallisen, kaikille Suomen infrarakentajille suunnatun työturvallisuuskilpailun. Turvallinen infratyömaa 2013 -kisassa turvallisuustason mittauksesta huolehtivat aluehallintovirastojen tarkastajat mvr-mittaria käyttäen. Mittaukset ovat samalla osa aluehallintovirastojen normaalia tarkastustoimintaa. Kilpailussa on kaksi sarjaa: maanpäälliset ja maanalaiset työmaat.

Kilpailun tavoitteena on kiinnittää huomio työturvallisuuteen ja levittää mvr-mittarin käyttöä. Mukaan voi lähteä, vaikka mittari ei olisi vielä tuttu. Kaikki osallistujat saavat palautetta turvallisuustilanteestaan.

Tilastoja ja tapahtumia

INFRA ry myös tilastoi jäsenyritystensä tapaturmataajuuksia ja kokoaa yhteen eri toimijoiden työturvallisuustilastoja. Teemavuotena toiminta jatkuu.

Turvallisuustietämystä lisätään myös tiedottamalla ja koulutuksilla ja aihe on esillä Infrarakentaja-lehdessä. 17.4.2013 vietetään INFRAn turvallisuuspäivää.

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä