Energiatehokkuusdirektiivi EPBD:n työpajat rakennusten energiatehokkuuden asiantuntijoille 25.1. ja 30.1.2024

Aika: 25.1. ja 30.1.2024 klo 12-16

Paikka: Eteläranta 10, Helsinki

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi EPBD:n revisioinnista saavutettiin alustava sopu joulukuun alussa. Kaikkien uusien rakennusten tulisi olla päästöttömiä vuodesta 2030 alkaen ja julkishallinnon käyttämien tai omistamien rakennusten vuodesta 2028 alkaen.

Direktiivin määritelmän mukaan ”Päästötön rakennus on määritelmän mukaan rakennus, joka ei tuota laisinkaan hiilidioksidipäästöjä fossiilisista polttoaineista. Päästöttömän rakennuksen on voitava reagoida rakennuksen ulkopuolelta tuleviin signaaleihin ja sopeutettava energian käyttöään, energian tuotantoa tai varastointia niissä tapauksissa, kun se on taloudellisesti ja teknisesti toteutettavissa.” 

EPBD-direktiivin mukaan EU:n jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta varmistetaan, että uuden päästöttömän rakennuksen energiantarve on enimmäisrajan mukainen. Ympäristöministeriö yhdessä Talonrakennusteollisuus ry:n ja Talotekninen teollisuus ja kauppa ry:n kanssa haluaa kuulla mahdollisimman laajasti rakennussektorin näkemyksiä tämän direktiivin toimeenpanon valmistelussa. Erityisesti toivotaan rakennussektorin näkemyksiä millainen päästöttömän kustannusoptimaalisen rakennuksen ja sen teknisten järjestelmien tekninen taso voisi olla ja miten tämä määräystenmukaisuuden taso tulisi osoittaa.

Järjestämme kaksi työpajaa, joissa pyrimme yllä mainittua määritystyötä tekemään. Ensimmäinen työpaja 25.1. klo 12–16 keskittyy asuinrakennuksiin ja toinen 30.1. klo 12-16 muiden rakennusten käyttötarkoitusluokkiin. Molemmat työpajat järjestetään Rakennusteollisuuden toimesta osoitteessa Eteläranta 10, Helsinki. Tarkempi ohjelma lähetetään hyvissä ajoin ennen tilaisuuksia ilmoittautuneille. 

Työpajojen jälkeen lähetämme kaikille osallistuneille kyselyn, jonka myötä on vielä mahdollisuus vaikuttaa direktiivin toimeenpanon valmisteluun. Työpajoista ja kyselyn tuloksista laaditaan yhteenvetoraportti. 

Työpajojen työryhmät ovat alustavasti seuraavat:

25.1.2024 klo 12-16 EPBD asuinrakentamisen työpaja;

  • pientalo, rivitalo
  • kerrostalo, asuntola, palvelutalo, vanhainkoti, hoitolaitos (2 työryhmää)

30.1. 2024 klo 12-16 EPBD muun kuin asuinrakentamisen työpaja;

  • Toimistorakennus, terveyskeskus, sairaala, majoitusliikerakennus, hotelli,
  • Liikerakennus, tavaratalo, kauppakeskus, myymälärakennus ja päivittäistavarakauppa, myymälähalli
  • Teatteri, ooppera-, konsertti- ja kongressitalo, elokuvateatteri, kirjasto, arkisto, museo, taidegalleria, näyttelyhalli
  • Opetusrakennus ja päiväkoti, liikuntahalli

Kutsu on kaikille avoin ja voit välittää kutsua eteenpäin henkilöille, joita uskot asian kiinnostavan. Toivomme työpajoihin mahdollisimman laajaa osallistumista. Ilmoittautumiset 15.1.2024 mennessä yllä olevien linkkien kautta. Tilaisuus järjestetään vain paikan päällä, ja käytännön järjestelyistä johtuen paikkamäärä on rajoitettu. Varmista paikkasi ilmoittautumalla mahdollisimman pian. Asia on tärkeä ja tulee vaikuttamaan rakentamisen toimintaympäristöön lähitulevaisuudessa.

Lisätietoja:

Jani Kemppainen, Talonrakennusteollisuus ry / Rakennusteollisuus RT jani.kemppainen@rt.fi

Juhani Hyvärinen, Talotekninen teollisuus ja kauppa ry juhani.hyvarinen@talteka.fi

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä