INFRA ry:n lausunto tieliikenteen automaation edellyttämiä lainsäädäntömuutoksia koskevasta arviomuistiosta

Automaattisen ajamisen rinnalla pitäisi myös sen alustana toimivaa infrastruktuuria kehittää
pitkäjänteisesti, automaattisen ajamisen vaatimukset huomioiden, jotta automaation
käyttöönotosta saadaan aikaan mahdollisimman suuri hyöty.

Asia: VN/12724/2021-LVM-98

Arviomuistiossa käsitellään hyvin vähän automaation fyysistä alustaa eli itse tietä ja sen kuntoa.

INFRA ry yhtyy muistion näkemykseen, jossa on tunnistettu tarve tehostaa teiden kunnossapitoa,
erityisesti päällysteiden ja tiemerkintöjen osalta sekä talvikunnossapitoa. Tiettyihin vuoden aikoihin
teiden päällystevauriot syntyvät hyvin nopeasti aiheuttaen vaaratilanteita, joten vaurioiden
tunnistamisen tulee olla reaaliaikaista.

Nyt automaattiajamista on tutkittu moottoritietasoisella verkolla, jonka pituus on hyvin lyhyt.
Autonomisesti ajavat ajoneuvot pitäisi saada liikkumaan mahdollisimman nopeasti myös muulla
valtion verkolla sekä kuntien ja yksityisten verkoilla. Näin saisimme tehostettua kokonaisia
kuljetusketjuja yksittäisten osuuksien sijaan. Tämä edellyttäisi kuitenkin myös näiden verkkojen
nykyistä parempaa kuntoa.

Automaattisen ajamisen rinnalla pitäisi myös sen alustana toimivaa infrastruktuuria kehittää
pitkäjänteisesti, automaattisen ajamisen vaatimukset huomioiden, jotta automaation
käyttöönotosta saadaan aikaan mahdollisimman suuri hyöty.

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä