Lausunto rakentamislain korjaussarjasta

Rakennusteollisuus RT pitää hyvänä, että ehdotukset rakentamislain korjaamiseksi on valmisteltu ja ehdotuksissa on tunnistettu myös hallitusohjelman pohjalta ne osa-alueet, joita on perusteltua muuttaa.

Keväällä 2023 rakentamislain käsittelyn yhteydessä eduskunnassa esitettiin poikkeuksellisen kovaa kritiikkiä siitä, ettei sidosryhmiä ollut valmistelun yhteydessä riittävästi kuultu ja että laki sisältää puutteellisuuksia. Korjaussarjassa on nyt puututtu asioihin, joita jo silloin pidettiin toimimattomana ja joihin sidosryhmät kiinnittivät huomioita.

Koska eduskuntakäsittelyn yhteydessä ei ole mahdollista korjata lakitekstejä laajasti ja yksityiskohtaisesti, pidämme korjaussarjaa hyvin tarpeellisena. Mielestämme ehdotettujen muutosten pohjalta laki tulee olemaan vaikuttavampi, toimivampi ja vähemmän byrokraattinen. Sääntelyn määrä ei myöskään lisäänny.

Vähähiilisyyden sääntely tuli rakentamislakiin uutena asiana. Rakennusteollisuus on sitoutunut ilmastotavoitteisiin ja pitää tärkeänä, että korjaussarjan yhteydessä myös vähähiilisyyttä koskeva pykälä hiotaan toimivaksi ja tehokkaaksi.

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä