INFRA ry:n lausunto Liikenne- ja viestintäviraston määräysluonnoksesta verkkotietojen toimittamisesta sijaintitietopalveluun

INFRA ry puoltaa ”yhden luukun” -periaatetta ja pitää sitä kannatettavana kaapeleiden sekä muiden verkostojen kaivuuvaurioiden minimoimiseksi. Mitä helpommin urakoitsijat saavat tiedot kaivualueella olevista esteistä ja kaapeleista sitä vähemmän vaurioita tapahtuu.

INFRAn näkemyksen mukaan keskitettyyn tietopisteeseen (sijaintietopalvelu, STP) toimitettavien tietojen riittävä tarkkuustaso ja yhteen toimivuus olisi tarpeellista saada sille tasolle, jolla kaapelointi- sekä rakennushankkeiden suunnittelu ja käytännön työmaatoiminta voidaan toteuttaa turvallisesti sekä vaurioittamatta verkonomistajien kaapeleita.

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä