Lausunto valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman arviointiohjelmasta

INFRA ry:n pitää erittäin tärkeänä, että valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman päivittämisessä on lähdetty liikkeelle heti hallituskauden alussa. INFRA korostaa, että kaikkien eduskuntapuolueiden mukanaolo valmistelussa ja erityisesti sitoutuminen lopputulokseen lopulta ratkaisevat, kuinka hyvin valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vastaa sille asetettuihin tavoitteisiin, sidosryhmien odotuksiin sekä Suomen kansalliseen etuun.

Asia: VN/18780/2023
Lausunto valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman
arviointiohjelmasta. (SOVA-lain mukainen ympäristöarviointi) >

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä