Lausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle hallituksen esityksestä talousarvioksi vuodelle 2024

Vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa INFRA ry on pääosin tyytyväinen hallitusohjel-maan ja sen sisältämiin väyläinfrastruktuuria koskeviin kirjauksiin. INFRA ry kuitenkin muistuttaa, että hallitusohjelmassa on myös kirjauksia, jotka luovat epävarmuutta alalle.

INFRA ry:n asiantuntijalausunto Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle 13.10.2023 >

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä