Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vesihuollon tietojärjestelmästä ja tiedottamisesta

INFRA ja Rakennusteollisuus RT nostavat esiin vesihuollon verkostojen kunnon ja erittäin mittavan saneeraustarpeen. Tarkempi ja yksityiskohtaisempi tieto vesihuoltoverkoston kunnosta mahdollistaisi alalla toimivien urakoitsijoiden vastata paremmin markkinakysyntään allokoimalla resurssejaan ja kehittämällä omaa osaamistaan erilaisissa saneerausmenetelmissä.

Asia: VN/27275/2022
Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vesihuollon
tietojärjestelmästä ja tiedottamisesta

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä