Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä ja maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Rakennusteollisuus RT on antanut 11.8.2022 lausunnon RYTJ-lakiesitykseen ja maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseen.

Digitalisaation edetessä vaaditaan hyvää tiedonsiirron infrastruktuuria, joten lain tavoitteet sinällään ovat hyvät ja paikallaan. Nyt ehdotetulla lainsäädännöllä on varmasti monia hyötyjä, mutta vaikutusarvioinneista uupuvat haittavaikutukset ja ongelmat lähes kokonaan.

Suurimmat vaikutukset tulevat kohdistumaan kuntiin ja muihin julkisiin toimijoihin, mutta vaikutuksia tulee olemaan myös rakennushankkeen eri osapuolille. Näiden osapuolten vaikutusarvioita ei ole käytännössä tehty lainkaan, esimerkiksi rakennushankkeeseen ryhtyvää ei mainita koko esityksessä kertaakaan.

Vaikutusarviointeja on toki ollut vaikea tehdä, kun vielä ei ole edes tiedossa, mitä kaikkea tietoa tulee tietojärjestelmään aikanaan toimittaa. Tätä ongelmaa on painotettu myös lausunnossamme.

Lue lausunto tästä linkistä

Jani Kemppainen  asiamies

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä