Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräiden Euroopan laajuisen liikenneverkon hankkeiden lupamenettelyistä

Rakennusteollisuus RT ry:n ja INFRA ry:n näkemyksen mukaan luonnoksessa esitetyt muutokset ovat perusteltuja. Erityisesti lakiehdotukseen sisältyvät määräykset koskien ”nimettyä viranomaista” sekä ”määräaikaa” osaltaan parantavan hankkeiden tehokasta ja tarkoituksenmukaista läpivientiä.

Asia: VN/9416/2022
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräiden Euroopan
laajuisen liikenneverkon hankkeiden lupamenettelyistä ja muista
hallinnollisista menettelyistä ja laiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä
annetun lain muuttamiseksi

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä