Lausunto Väylävirastolle valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2021–2030

Investointiohjelman ja koko Liikenne 12 -suunnitelman uskottavuus liikennepolitiikkaa ohjaavana työkaluna ja dokumenttina toteutuu ainoastaan siinä tapauksessa, jos eduskunta ja maan hallitus sitoutuvat Liikenne 12 -suunnitelman ja investointiohjelman tavoitteisiin ja erityisesti siinä esitettyyn rahoitustasoon.

VÄYLÄ/2156/04.00/2022: Lausuntopyyntö – Valtion väyläverkon investointiohjelma vuosille 2023-2030

INFRAn / Rakennusteollisuus RT:n lausunto 28.4.2022 >

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä