Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle esityksestä laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta

Hallituksen esitys asettaa polttoaineiden voimakkaasta hinnannoususta kärsineet yrittäjät ja yritykset keskenään eriarvoiseen asemaan eikä täysin vastaa tuelle asetettuihin tavoitteisiin. Kustannustukea ei saa rajata ainoastaan dieseliä käyttäviin yrityksiin, vaan se tulee laajentaa myös kevyttä polttoöljyä käyttäviin.

Asia: VN/14579/2022, Hallituksen esitys laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta

INFRAn ja RT:n lausunto >

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä