Lausunto maanteiden toiminnallisen luokituksen päivitystä koskevasta arviomuistiosta

INFRA ry ei näe estettä päättää maantien toiminnallisesta luokasta tiesuunnitelmassa. INFRA ry muistuttaa, että tätä tai muita vastaavia hallinnollisia muutoksia ei pidä toteuttaa perusväylänpitoon tai investointeihin varatuista määrärahoista vaan niille on osoitettava erillinen määräraha.

VN/11312/2022, lausuntopyyntö maanteiden toiminnallisen luokituksen päivitystä koskevasta arviomuistiosta

INFRAn/RT:n lausunto 4.5.2022 >

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä