Lausunto valtiovarainvaliokunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022​

INFRA ry yhtyy eduskunnan kannanottoon, että valtioneuvosto sitoutuu valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman linjauksiin ja huolehtii siitä, että suunnitelman toimeenpanoon tarvittavat määrärahat otetaan huomioon julkisen talouden suunnitelmissa ja valtion talousarvioesityksissä.

Asiantuntijakuuleminen 7.10.2021

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä